Het effect van Dimethylfumaraat (Tecfidera) op de hersenen en cognitie bij Multiple Sclerosis

Omschrijving project

Tecfidera is een geneesmiddel dat wordt voorgeschreven aan mensen met MS. We weten dat de hersenen in staat zijn om zich aan te passen aan veranderingen, zoals ziekte, waardoor functies toch (gedeeltelijk of volledig) behouden kunnen worden. We noemen dit reservecapaciteit. Wij denken dat bij mensen met MS die Tecfidera gebruiken de reservecapaciteit van de hersenen wordt aangesproken. Door het gebruik van hersenscans (Magnetic Resonance Imaging, MRI) willen wij onderzoeken wat het effect van Tecfidera is op de hersenen.

De helft van de mensen met MS heeft last van problemen met geheugen, concentratie en/of aandacht (cognitiestoornissen). Wij denken dat Tecfidera de reservecapaciteit van het brein stimuleert, waardoor cognitiestoornissen hopelijk kunnen worden uitgesteld.

Wie kan meedoen

Wij zijn hiervoor op zoek naar 1) mensen met relapsing-remitting MS en 2) naar gezonde proefpersonen. U kunt meedoen aan dit onderzoek als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

Voor alle deelnemers:

 • U bent tussen de 18 en 65 jaar
 • Voor gezonde proefpersonen: Geen neurologische aandoeningen; voor mensen met MS: geen andere neurologische aandoeningen dan MS
 • Geen psychiatrische aandoeningen (m.u.v. depressie mits stabiel op medicatie of depressie in het verleden)
 • Geen alcohol- of drugsmisbruik (in het heden of verleden)
 • Geen pacemaker, metalen clips in het lichaam, uitwendige protheses of angst voor kleine ruimtes (claustrofobie)

Extra voor deelnemers met MS:

 • U heeft de diagnose relapsing-remitting MS (RRMS)
 • In overleg met uw behandelend neuroloog gaat u starten met Tecfidera óf u gebruikt Tecfidera reeds ongeveer een jaar
 • Geen relapse of corticosteroïde behandeling gehad 4 weken voor deelname

Wat houdt deelname in

Meedoen houdt in dat u drie keer naar het AMC moet komen voor de metingen.
Voor mensen met MS die starten met Tecfidera vindt de eerste meting plaats twee weken vóór de eerste gift Tecfidera of uiterlijk twee weken na de eerste gift, daarna volgt een meting na 6 en 18 maanden.

Voor mensen met MS die Tecfidera al gebruiken zal de eerste meting plaatsvinden 11-13 maanden na start met Tecfidera, daarna volgt een meting na 6 en 18 maanden.

Voor gezonde mensen zal er een eerste meting worden gedaan, daarna volgt een meting na 6 en 18 maanden.

De volgende metingen worden verricht op alle drie de meetmomenten voor alle deelnemers:

 • Een neuropsychologisch onderzoek (1,5-2 uur) om de cognitie te meten
 • Een (f)MRI scan (70 minuten). De MRI-scan is zonder contrastmiddel
 • Online vragenlijsten (30 minuten) die u thuis op de computer vooraf aan ieder bezoek invult

Voor de deelnemers met MS zal daarnaast een neurologisch onderzoek worden gedaan om de beperkingen door MS in kaart te brengen (30 minuten)

De (f)MRI-scan is zonder risico als u aan de voorwaarden van MRI voldoet. De risicovoorwaarden worden onderzocht voor de start van het onderzoek. U krijgt in de scanner oordopjes om het lawaai van de scanner te onderdrukken. Tussen de MRI-scans door is er geen lawaai en wordt er door middel van een intercom met u gecommuniceerd. Er wordt bij dit onderzoek geen gebruik gemaakt van contrastmiddelen.

Afdeling

Afdeling Anatomie en Neurowetenschappen/ Afdeling Neurologie, VUmc

Looptijd

2018 - 2020

Contact

Voor meer informatie en bij interesse kunt u contact opnemen met hoofdonderzoeker dr. Hanneke Hulst of Marike van Lingen, MSc, assistent onderzoeker Anatomie en Neurowetenschappen, bereikbaar via telefoonnummer 06-21170637 of per e-mail: msencognitie@vumc.nl.

Nadat u heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in deelname, wordt er een informatiebrief opgestuurd met meer informatie over het onderzoek, een folder over MRI en een folder over deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek. Daarna wordt er contact met u opgenomen of u wel of niet wilt meedoen aan het onderzoek.

Sponsoring

Biogen Idec International BV.