Meedoen aan MS-onderzoek: project Y - op zoek naar de oorzaak van verschillen in ziektebeloop bij MS

Achtergrond

De ziekte MS verloopt bij iedereen anders. Zo begint de ziekte bij de één als hij 20 jaar oud is en bij de ander pas na het veertigste jaar. Sommige patiënten belanden in een rolstoel terwijl anderen na vele jaren MS geen beperkingen hebben. We hebben geen goede verklaring voor deze grote verschillen tussen MS-patiënten. Het doel van dit onderzoek is om beter te begrijpen waarom MS bij ieder persoon anders verloopt. Hiervoor zoeken we alle Nederlanders met MS die in 1966 geboren zijn. Zij hebben over het algemeen al een lange tijd MS, waardoor duidelijk is hoe de ziekte bij hen is verlopen. Bij het onderzoek wordt gekeken naar het ziektebeloop van MS en naar factoren die hier mogelijk een invloed op hebben. Daarnaast wordt gekeken naar verschillen tussen mensen met en zonder MS. Dit alles helpt ons om de ziekte MS beter te begrijpen.

Wie kan meedoen?

 • Wij zijn op zoek naar alle MS-patiënten uit geboortejaar 1966 - (MS66)
 • Wij zijn op zoek naar gezonde proefpersonen (m/v) zonder MS uit geboortejaren 1965 t/m 1967 - (controles)

Wat betekent meedoen?

Een eenmalig bezoek aan de polikliniek van het VUmc te Amsterdam. Dit bezoek zal ongeveer 7 uur (MS66) of 6 uur (controles) duren. De dag bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Gesprek arts-onderzoeker
 • Bloedafname
 • Inleveren van een monster urine en ontlasting
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • MRI-scan
 • MEG-scan
 • OCT-scan
 • Onderzoek naar oogbewegingen
 • DEXA-scan (alleen MS66)

Na afloop wordt u gevraagd om thuis eenmalig (digitaal) vragenlijsten in te vullen.

Afdeling

Neurologie

Looptijd

2017 - nog onbekend

Interesse?

Floor Loonstra, arts-onderzoeker MS Centrum Amsterdam E-mail: projecty@vumc.nl, telefoon: 020-4440717.

Lees meer over Project Y.