DOT-MS: Stoppen van medicatie bij jarenlang stabiele multiple sclerose

Achtergrond

Bij mensen met MS die jarenlang geen nieuwe ontstekingsactiviteit hebben gehad onder eerstelijnsmedicatie rijst regelmatig de vraag of de behandeling na een aantal jaren gestopt kan worden. Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken of er bij mensen die minimaal 5 jaar geen tekenen van ontsteking hebben vertoond terwijl zij eerstelijns ziektemodulerende therapie gebruikten, veilig met de behandeling gestopt kan worden. Dit doen we in een nationaal onderzoek in meerdere ziekenhuizen, waarbij we twee groepen met elkaar vergelijken: een groep die doorgaat met MS medicatie (“doorgaan-groep”) en een groep die stopt met MS medicatie (“stop-groep”). In het onderzoek zal vervolgens worden gekeken of bij beide ontstekingsactiviteit weg blijft. Dit meten we door: MS aanvallen (schubs) en/of nieuwe MS ontstekingsplekken op de MRI. Daarnaast zullen wij met bloedbepalingen onderzoeken of we kunnen voorspellen welke patiënten het best kunnen stoppen met het gebruik van medicatie.

Zie ook dit filmpje: https://youtu.be/DHAMAuOZtzU

Wie kan meedoen?

Mensen met relapsing-remitting MS of secundair progressieve MS die:

  • Eerstelijns ziektemodulerende therapie gebruiken (interferon (Rebif/Avonex/Betaferon), glatirameeracetaat (Copaxone), dimethylfumaraat (Tecfidera) of teriflunomide (Aubagio)).
  • Minimaal 5 jaar geen tekenen van ziekteactiviteit in de vorm van nieuwe ontstekingen hebben vertoond (geen MS-aanvallen (schubs) en geen nieuwe ontstekingsplekken op de MRI).

Wat houdt deelname in?

Eerst bepalen we of u kunt meedoen. De onderzoeker vraagt naar uw medische voorgeschiedenis en naar vroeger en huidig medicatiegebruik. Daarnaast wordt gekeken hoe het beloop van de MS de afgelopen jaren is geweest. Als u mee kunt en wilt doen, wordt u door middel van loting (randomisatie) toegewezen aan ofwel de ‘stopgroep’ - die stopt met hun huidige ziektemodulerende behandeling- ofwel de ‘doorgaan groep’ - die doorgaat met hun huidige ziektemodulerende behandeling.

Bezoeken en metingen

Voor het onderzoek is het nodig dat u zes keer in 2 jaar naar het ziekenhuis komt: aan het begin van de studie, na 3 maanden, na 6 maanden, na 12 maanden, na 18 maanden en na 24 maanden. Een bezoek duur ongeveer 2,5 uur en bestaat uit:

  • Gesprek met arts(-onderzoeker)
  • Neurologisch onderzoek (‘EDSS’)
  • Handfunctietest, looptest en cognitietest (‘MSFC’)
  • MRI-scan
  • Bloedafname
  • Vragenlijsten (deze kunt u rond het bezoek thuis (digitaal) invullen)

Deelnemende ziekenhuizen

Het onderzoek wordt gecoördineerd vanuit het MS Centrum Amsterdam in het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Daarnaast zal het onderzoek ook uitgevoerd worden vanuit andere ziekenhuizen in Nederland, wat betekent dat u eventueel ook in een ander ziekenhuis mee kunt doen. Als u hier meer informatie over wilt, kunt u contact met ons opnemen.

Afdeling

Neurologie

Looptijd

2020 – onbekend

Interesse?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met:
Eline Coerver, arts-onderzoeker MS Centrum Amsterdam
e-mail: dot-ms@amsterdamumc.nl
telefoon: 0204440717

Sponsoring

Stichting MS Research, ZonMW