Leefstijlinterventie voor mensen met multiple sclerose (LIMS)

Informatiebrief voor deelnemers Leef! met MS

Schrijft u zich in voor Leef! met MS? Dan vragen we u vriendelijk om eerst de [brief te lezen over de LIMS studie].

Omschrijving project

Er is veel vraag naar wetenschappelijk bewijs voor het effect van voedingsinterventies bij MS. Er zijn aanwijzingen dat voedingsaanpassingen en fysieke activiteit een positief effect heeft op de MS-gerelateerde vermoeidheid en neurologische invaliditeit. Er zijn bovendien aanwijzingen dat andere leefstijlfactoren, waaronder fysieke activiteit, ontspanning en een gezond slaappatroon, een positief effect hebben op de gezondheid van mensen met MS.

Leef! met MS is een online, multicomponenten leefstijlprogramma van Voeding Leeft dat steunt op vier pijlers: voeding (grotendeels gebaseerd op het mediterrane dieet – zie onder), slaap, beweging en ontspanning. We onderzoeken de impact van dit programma op het dagelijks functioneren van een individuele MS-patiënt. Op gezette tijdstippen nemen we online vragenlijsten af die over kwaliteit van leven, vermoeidheid, werkproductiviteit en functioneren gaan.

Het Mediterrane dieet (MD)

Dit dieet bestaat uit ruime hoeveelheden fruit, groente, olijfolie, wit vlees, vis, noten en groenten. het dieet lijkt een anti-inflammatoire werking te hebben en kan het darmmicrobioom mogelijk veranderen. Er zijn ook aanwijzingen dat het de insulinegevoeligheid verbetert. 

Wie kan meedoen

Alle mensen met MS die deelnemen aan het programma Leef! met MS wordt van harte uitgenodigd zich aan te melden voor dit onderzoek. Inschrijven voor deelname aan het leefstijlprogramma kan via: https://nationaalmsfonds.nl/leef-met-ms/ het is mogelijk dit programma te volgen zonder mee te doen aan het onderzoek

Wat houdt deelname in

Deelnemen aan dit onderzoek betekent dat we u gedurende de twee jaar waarin uw deelname aan het programma loopt, op zeven verschillende momenten via e-mail een vragenlijst voorleggen. De eerste keer is dat drie maanden voorafgaand aan de start van deelname aan het programma. De laatste keer is dat aan het slot, twee jaar na de start. Verder zal u twee mobiele apps gebruiken gedurende dit onderzoek: één app meet het typgedrag en één app is in staat om twee korte tests af te nemen. Ook vragen we de medische gegevens op van uw diagnose. Alle details over deelname aan het onderzoek leest u in de LIMS studie informatie voor deelnemers. [brief te lezen over de LIMS studie].

Afdeling

Neurologie

Looptijd

2021 t/m 2024

Deelnemers aan Leef! met MS kunnen meedoen aan de studie vanaf drie maanden voor de start van hun deelname aan het programma.

Contact

Vragen over het LIMS onderzoek kunt stellen aan het onderzoeksteam via lims@amsterdamumc.nl.

Vragen over het MS Leefstijlprogramma, kunt u sturen naar het Nationaal MS Fonds via leefstijl@NationaalMSFonds.nl

Sponsoring

Nationaal MS Fonds