Afdeling nefrologie verhuist naar locatie AMC

Sinds juni 2018 zijn VUmc en AMC verder gegaan als Amsterdam UMC. Met deze samenwerking willen we de zorg nog beter maken. Ook de afdelingen nefrologie op de twee locaties gaan intensiever samenwerken.

Dit betekent dat we beide afdelingen gaan samenvoegen tot 1 afdeling nefrologie. De afdeling verhuist 27 januari 2020 naar locatie AMC aan de Meibergdreef. Ook het niertransplantatieprogramma gaat daarnaartoe.

Wat betekent dit voor patiënten?

  • Er blijft op locatie VUmc een mogelijkheid voor dialyse, bijvoorbeeld voor patiënten die naar het VUmc Niercentrum komen voor hemodialyse. Alleen als zij opgenomen moeten worden, dan is dat op locatie AMC.
  • Alle andere patiënten hebben vanaf begin volgend jaar hun afspraken voortaan op locatie AMC. Mocht het nodig zijn dat patiënten worden opgenomen, dan is dat ook op locatie AMC.
  • De werkwijze, polibezoeken en controles komen grotendeels met elkaar overeen. Ook op de polikliniek AMC houden patiënten in principe de internist-nefroloog die hen in het VUmc behandelde.

Heeft u vragen over onze samenwerking, dan kunt u contact opnemen met het Niercentrum. Voor vragen kunt u ook altijd bij een van de artsen of verpleegkundigen terecht. U kunt ook bellen naar 020-44 41 123.

Vanaf 27 januari kunt u ook bellen met de poli nierziekten in locatie AMC: (020) 566 13 00.

Wat betekent dit voor verwijzers?

Patiënten die worden verwezen voor bijvoorbeeld een second opinion, transplantatie- of donorscreening zullen in de nieuwe situatie allemaal worden uitgenodigd op locatie AMC. Vanaf 1 februari 2020 kunnen verwijzers hun verwijzingen richten aan de nefroloog van voorkeur (van zowel het AMC als VUmc) met als postadres:

Amsterdam UMC
Locatie AMC
Secretariaat Nierziekten
D3-207
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

Verwijzers kunnen verwijsbrieven ook via beveiligde e-mail versturen op de manier zoals dat nu ook gebeurt. Overnames van klinische patiënten zullen in voorkomende gevallen eveneens op locatie AMC plaatsvinden.