Bewegingsstoornissen bij parkinson

De afdeling neurologie van Amsterdam UMC, locatie VUmc heeft bijzondere aandacht voor de ziekte van Parkinson. Het is inmiddels de meest voorkomende hersenziekte die niet te genezen is. Wel kunnen we met de beste zorg uw dagelijks leven zo prettig mogelijk maken.  

Wat is de ziekte van Parkinson?

De bekendste symptomen bij de hersenziekte Parkinson zijn trillende spieren, beven, stijfheid en traagheid. Bewegingsstoornissen noemen we dit ook wel. De oorzaak van deze verschijnselen is een gebrek aan een stofje (dopamine) dat de spieren aanstuurt. Bij parkinson wordt dit steeds minder aangemaakt in de hersenen. De ziekte van Parkinson heeft dan ook een progressief verloop. Dat betekent dat de ziekte met de jaren toeneemt. 

Naast spierproblemen kunt u bij parkinson ook last krijgen van dementie, problemen met uw geheugen, uw concentratie of bij het slapen. Daarnaast kan het zijn dat u psychische klachten meemaakt als psychoses, angsten of een depressie. Ons team bestaat dan ook uit artsen die elk hun eigen specialisme hebben. Zo krijgt u de beste zorg als u parkinson heeft.

De behandeling van parkinson in Amsterdam UMC, locatie VUmc

Heeft u parkinson of vermoedt uw huisarts parkinson bij u? Dan kan hij of zij u doorverwijzen naar Amsterdam UMC, locatie VUmc voor een diagnose en behandelplan. Ook als u al bij een neuroloog in behandeling bent, kunt u worden doorverwezen naar onze polikliniek. Bijvoorbeeld voor een extra behandeladvies. Dat noemen we ook wel een second opinion

Op onze polikiniek ziet u op één dag een van onze neurologen en onze speciale parkinsonverpleegkundige. Afhankelijk van uw klachten overleggen zij met de rest van het team. In dit team hebben wij al onze kennis en krachten rond parkinson gebundeld. Een fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, maar ook maatschappelijk werker of logopedist staan klaar om u te helpen. Zorg op maat is voor ons de beste zorg. Zo zorgen we dat u zo goed mogelijk uw dagelijks leven kunt blijven leiden. 

Een behandelplan bij parkinson bestaat deels uit het voorschrijven van medicijnen. Het kan zijn dat u hiervoor tijdelijk opgenomen wordt in het ziekenhuis. Als medicijnen voor parkinson niet goed (meer) werken kan Deep Brain Stimulatie (DBS) worden overwogen. Dit is een hersenoperatie. Heeft u erge last van psychische klachten of zelfs een psychose? Dan kan een opname op onze verpleegafdeling nodig zijn. 

Onderzoek naar parkinson bij Amsterdam UMC, locatie VUmc

Amsterdam UMC, locatie VUmc is niet alleen een ziekenhuis, maar ook een universitair centrum. Dit betekent dat we veel wetenschappelijk onderzoek doen. Zo kunnen we onze behandelingen steeds verder verbeteren en zijn we klaar voor de zorg van de toekomst. Op het gebied van de ziekte van Parkinson en bewegingsstoornissen proberen we de ziekte zo goed mogelijk te ontrafelen. Hoe ontdekken we de ziekte zo vroeg mogelijk? En hoe kunnen we het verloop van de ziekte beïnvloeden? Een ander onderdeel van ons onderzoek gaat over de netwerken in het brein. De onderzoeken worden gedaan door onze onderzoeksinstituten Neuroscience Campus Amsterdam en MOVE op locatie VUmc.

Opleiding en stage

Er zijn voortdurend nieuwe artsen nodig. Om de beste neurologen op te kunnen leiden is het belangrijk dat zij ervaring opdoen in de praktijk. Daarom volgen neurologen in opleiding (AIOS) een stage van 3 maanden op onze poliklinieken bewegingsstoornissen en geheugenstoornissen.   

Het aantal mensen met de diagnose parkinson stijgt nog steeds. Onze afdeling maakt zich dan ook sterk om in heel Nederland de zorg, opleiding en onderwijs op het gebied van bewegingsstoornissen te verbeteren. Zo zijn wij onderdeel van de Medische Advies Raad van de Parkinson Patiënten Vereniging en nemen we deel aan een aantal werkgroepen. Eén hiervan is de Werkgroep Bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.