Psychiatrie - GGZ inGeest

Een psychiatrische aandoening, angststoornis of depressie kan veel vragen oproepen. Is het erfelijk? Komt het door een afwijking in de hersenen? Om de antwoorden hierop te vinden doen wij wetenschappelijk onderzoek. We testen nieuwe behandelingen en medicijnen. Dit onderzoek gebeurt voor een deel bij GGZ inGeest waar wij nauw mee samenwerken.

GGZ inGeest is expert in bijzondere psychiatrische zorg. Veel van onze onderzoekers werken ook als psycholoog of psychiater, op locatie VUmc of bij GGZ inGeest. Daardoor kan nieuwe wetenschappelijke kennis snel worden gebruikt in de praktijk. Bijvoorbeeld het inzetten van looptherapie of een online behandeling, in plaats van antidepressiva of gesprekstherapie. Deelname aan onderzoek gebeurt meestal met een vragenlijst of gesprek.

Afspraken in Amsterdam UMC, locatie VUmc: hoe werkt het?

Wilt u een eerste afspraak maken bij Amsterdam UMC, dan heeft u een verwijzing nodig van uw (huis)arts of specialist. Hier vindt u meer informatie over het maken van een afspraak.

Een vervolgafspraak op deze poli maken, wijzigen of annuleren?

Heeft u al eerder een afspraak gehad bij deze polikliniek? Dan kunt u op verschillende manieren een vervolgafspraak maken. Ook kunt u een afspraak wijzigen of annuleren.

Contactgegevens en locaties

icoon locatie gebouw

Amsterdam UMC, locatie VUmc 
Polikliniekgebouw
De Boelelaan 1118
1081 HZ Amsterdam

Amsterdam UMC, locatie VUmc 
Ziekenhuisgebouw
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

Ga voor meer informatie naar de routebeschrijving voor auto en fiets, parkeren en openbaar vervoer om bij Amsterdam UMC, locatie VUmc te komen.

De polikliniek ziekenhuispsychiatrie bevindt zich in het polikliniekgebouw bij receptie J op de begane grond.

Bekijk de interactieve route naar receptie J. Print de route of bekijk deze met uw mobiele telefoon.

Telefoonnummer polikliniek: 020 444 1162
E-mailadres polikliniek: polikliniekpsychiatrie@vumc.nl

Wordt u opgenomen bij dit specialisme? Dan komt u te liggen op de verpleegafdeling medisch psychiatrische unit (4C).

Verwijzers kunnen contact opnemen met het secretariaat. Bent u een patiënt? Dan verzoeken wij u contact op te nemen via het telefoonnummer van de polikliniek.

GGZ inGeest
Onderzoek en innovatie
Oldenaller 1 
1081 HJ Amsterdam  
onderzoek@ggzingeest.nl

Zorg waar wij goed in zijn

Angst- en dwangstoornissen

Hoe verloopt een stoornis en waar komt deze vandaan? En is er een link met bepaalde ziekten? Ons onderzoek levert nieuwe kennis op en nieuwe behandelingen.

Depressie

Waar komt een depressie vandaan, en kan het in de familie zitten? Kan een lichamelijke klacht zorgen voor een depressie? Ons onderzoek en onderwijs verdiende het keurmerk TOPGGz.

Ouderenpsychiatrie

Het vakgebied ouderenpsychiatrie is nog redelijk jong. Maar onze academische werkplaats voor ouderenpsychiatrie heeft als enige in Nederland al het keurmerk TOPGGz.

Bipolaire stoornissen

In dit samenwerkingsverband onderzoeken en behandelen we manisch-depressieve stoornissen en de risicofactoren. Ook zijn er opleidingsplaatsen.

De relatie psychiatrische en lichamelijke klachten

Wat doet een depressie met diabetes? Wat is het verband tussen angst en een hartziekte? Ons onderzoeksprogramma bekijkt dit verband tussen lichaam en geest.

Uw artsen en zorgverleners

Alle artsen en zorgverleners
Aartjan Beekman
Aartjan Beekman Hoofd afdeling Psychiatrie Amsterdam UMC, locatie VUmc & Lid Raad van Bestuur GGZinGeest,
Annette Boenink
A. Boenink Hoofd ziekenhuispsychiatrie VUmc, Directeur Behandelzaken GGZinGeest, Consultatief psychiater VUmc
Marijke Bremmer
M. Bremmer Psychiater, Senior onderzoeker
Emma Colette Medisch psycholoog
G. Eeckhout
A. Eeckhout Psychiater
Klaas Jan Nauta
Klaas Nauta Psychiater en coördinator PCD, Medisch programmaleider complexe situatie training Teams VU, Programmaleider Costa VU
Robert Vermeiren Kinder- jeugdpsychiater
Odile van den Heuvel
Odile van den Heuvel Professor of Neuropsychiatry

Wachttijden

Het liefst helpen wij u zo snel mogelijk. De werkelijkheid is helaas dat voor verschillende behandelingen een wachttijd bestaat. Dat betekent dat u niet altijd direct terecht kunt voor een eerste afspraak, een onderzoek, behandeling of opname.

Patiënteninformatie psychiatrie

Wilt u meer weten over dit specialisme of de onderzoeken en behandelingen die we uitvoeren? Bekijk dan onderstaande informatie.

Waarom Amsterdam UMC

We zijn trots op onze zorgverlening. Daarom delen wij graag onze prestaties.

Uw mening telt

Wij horen graag uw mening over onze zorg. Deel uw mening en help ons onze zorg te verbeteren.

Kosten en vergoedingen

Wat kost een onderzoek of behandeling? En vergoedt de verzekering dit?

Voorzieningen

Is er gratis koffie? Wifi? Waar koop ik een broodje? Bekijk het overzicht van alle voorzieningen.

Heeft u vragen

De medewerkers van ons service centrum helpen u graag verder.

Uw rechten en plichtten

Informatie over behandeling, veilige zorg en het academisch karakter van Amsterdam UMC.

Informatie voor onderzoekers, verwijzers en professionals

Research

Amsterdam UMC is een academisch ziekenhuis. Dat betekent dat wij dagelijks onderzoek doen naar aandoeningen en behandelingen. Bekijk hier welke onderzoeken dit] uitvoert.

Verwijzers

Voor verwijzers hebben wij een aparte pagina. Hier vindt u informatie over hoe u uw patiënt kunt verwijzen naar Amsterdam UMC. Ook voor de contactgegevens kunt u terecht op deze pagina.

Professionals

Bent u een onderzoeker of arts? En wilt u in contact komen met onze artsen of gebruik maken van onze faciliteiten? Lees hier hoe u onze professionals kunt bereiken.