Hoewel patiënten met PH steeds beter behandeld kunnen worden, is er nog steeds geen genezing mogelijk. Het onderzoek in VUmc heeft als doel om ons inzicht in de ziekte te vergroten en om bij te dragen aan een betere behandeling.

Allereerst doen wij mee aan vrijwel alle grote internationale onderzoeken naar de werkzaamheid en veiligheid van nieuwe medicijnen. Dit betekent dat wij patiënten die onder behandeling staan in ons centrum, vaak kunnen aanbieden om naast de standaardbehandelingen, ook een experimentele behandelingen te ondergaan. Uiteraard gaat dit altijd nadat uitgebreide schriftelijke en mondelinge informatie is gegeven. Na enige bedenktijd en overleg met zijn of haar naasten, kan de patiënt zelf beslissen of hij of zij aan het geneesmiddelenonderzoek wil meedoen.