Ziekenhuisopname reumatologie op locatie AMC

De beide locaties van Amsterdam UMC, locatie VUmc en locatie AMC, werken steeds meer samen. Dat geldt ook voor de afdelingen reumatologie en klinische immunologie. Als gevolg van de fusie van AMC en VUmc bundelen de 2 afdelingen de krachten. Dat betekent dat vanaf 27 januari 2020 de ziekenhuisopnames zullen plaatsvinden op locatie AMC.

Als u patiënt bent bij de afdeling reumatologie en klinische Immunologie op locatie VUmc verandert er niets op de polikliniek. Wat wel verandert is dat u bij een eventuele ziekenhuisopname vanaf 27 januari 2020 zult worden opgenomen op locatie AMC.

Het kan dus zijn dat u al langer onder behandeling bent of een eerste afspraak heeft op de polikliniek reumatologie van locatie VUmc, maar dat indien nodig de ziekenhuisopname plaatsvindt op locatie AMC. Dat betekent ook dat u tijdens uw opname tijdelijk te maken krijgt met een ander behandelteam en hoofdbehandelaar, degene die verantwoordelijk zijn voor uw zorg. Alle zorgverleners van de 2 locaties – de artsen, verpleegkundigen en reumaconsulenten – werken intensief samen. Door deze samenwerking blijft de continuïteit van zorg gewaarborgd.

De verschuiving van zorg  geldt alleen voor een ziekenhuisopname voor meerdere dagen. De dagbehandeling blijft gewoon op locatie VUmc op afdeling Dagbehandeling Algemene Interne (polikliniek 4W).