Hebt u een klacht?

Wij willen ons werk graag goed en professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Het kan voorkomen dat u een klacht hebt over uw behandeling of dat u ontevreden bent over de gang van zaken in onze praktijk. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en wij ervan kunnen leren.

U kunt dit doen door het klachtenformulier op te vragen aan de praktijkassistente, dit in te vullen en weer in te leveren. Uw huisarts neemt uw klacht dan in behandeling en er zal met u een afspraak gemaakt worden voor een gesprek om uw klacht te bespreken. Als u dat wilt kan bij dit gesprek ook onze klachtenfunctionaris aanwezig zijn.
Zo'n gesprek kan vaak verhelderend werken. Bovendien is het voor de huisarts belangrijk te weten dat u een klacht wilt bespreken. Samen met u kan de huisarts zoeken naar een oplossing.
 
Komt u er gezamenlijk toch niet uit of bent u niet tevreden over het resultaat, dan kunt u een afspraak maken met het hoofd van de afdeling mevrouw dr K. Prince, huisarts/hoofd Universitaire Huisartsenpraktijk VUmc via telefoonnummer (020) 444 1423.
 
Als u er tenslotte niet uit komt met het afdelingshoofd of u andere redenen hebt om uw klacht niet bij hem neer te willen leggen, kunt u uw klacht bespreken met een medewerker van het servicecentrum patiënt & zorgverlener (servicecentrum p&z).

U vindt het servicecentrum p&z op de begane grond in de hal van de polikliniek (PK 0 HAL 08). Deze medewerkers geven u informatie over de klachtenprocedure, registreren uw op- en aanmerkingen zonder dat u een officiële klacht indient; zij kunnen u ook helpen bij het op schrift stellen van een officiële klacht. U kunt een bezoek brengen aan het servicecentrum p&z (open van maandag t/m vrijdag, van 8.00-16.30 uur). U kunt medewerkers van het centrum ook telefonisch of per e-mail om informatie vragen. Kijk voor meer informatie op de website van VUmc.

Contactgegevens servicecentrum P&Z VUmc:
Servicecentrum patiënt en zorgverlener (hal polikliniek, PK 0 Hal 08)
(020) 444 0700
zorgsupport@VUmc.nl