Als u niet op uw afspraak kunt komen, bel uw afspraak dan op tijd af zodat een andere patiënt nog geholpen kan worden!

Het komt tegenwoordig helaas steeds vaker voor dat men niet op een afspraak verschijnt zonder (tijdige) afmelding. Gezien de drukte in de praktijk ervaren wij dit als zeer vervelend. Wij hadden op dat tijdstip ook iemand anders kunnen helpen.

Kunt u niet komen bij de huisarts en/of de praktijkondersteuner en/of praktijkassistent, belt u  dan
minimaal 24 uur van te voren met de assistente.

Dit kan van maandag t/m vrijdag via 020-4441400. U kunt alleen telefonisch uw afspraak annuleren of wijzigen. Dus niet per email.

Wegblijftarief (No Show)

Wij hanteren een No Show tarief als schadevergoeding voor het niet nakomen van afspraken bij de huisarts, assistente en praktijkondersteuner. Dit geldt ook voor afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd. Tarieven zijn afhankelijk van de gereserveerde tijd en variëren als zodanig van €20 voor een enkel consult tot €40 voor een dubbel consult, tot €80 voor een chirurgische ingreep. U ontvangt een nota voor No Show of te laat afzeggen (binnen 24 uur). Deze kunt u niet bij uw zorgverzekeraar indienen.