Nieuwe huisarts

Wij hebben een nieuwe huisarts! Haar naam is mevr. Anne de Leij en zij komt ons team versterken op dinsdag en vrijdag. Wij wensen haar veel succes en werkplezier bij ons in de praktijk.

Coronanieuws

In het kader van het coronavirus hebben wij de nodige maatregelen getroffen om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Zo hebben wij tijdelijk geen inloopspreekuur meer.

Verder zijn de consulten met de artsen op die manier ingepland, dat er zo min mogelijk patiënten tegelijk in de wachtkamer zitten. En de wachtkamer is zodanig ingericht dat de anderhalve meter afstand makkelijk te waarborgen is.
Wij vragen u om op tijd te komen en niet te vroeg. Indien mogelijk komt u dan s.v.p. alleen naar de huisarts.

Actuele informatie over het coronavirus en de verschijnselen van besmetting vindt u op www.thuisarts.nl/corona  en op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel

Coronavaccincatie

De vraag die wij nu het meest ontvangen: Wanneer kan ik mijn Coronavaccinatie verwachten? Op dit moment is het nog niet duidelijk of en hoe de huisarts een rol gaat spelen bij het vaccineren. Zodra wij hier meer informatie over hebben zullen wij u hier uiteraard van op de hoogte brengen.
Voor de actuele informatie en bij aanvullende vragen gaat u naar www.coronavaccinatie.nl of u kunt bellen met informatienummer: 0800-1351.

Coronabeleid in de UHP

Hieronder puntsgewijs onze werkwijze en advies aan u hoe te handelen bij zorgvragen:

  • Bel ons direct bij ernstige of acute klachten, met of zonder Corona, liefst zo vroeg mogelijk op de dag.

  • Bij geringe of milde klachten passend bij Corona hoeft u geen contact op te nemen. Raadpleeg betrouwbare websites, zoals het RIVM of thuisarts.nl.

  • Kom alleen naar de praktijk als u een afspraak heeft.

  • U kunt alleen een afspraak maken door met onze assistente te bellen (werkdagen 8.00-17.00 uur). De assistente zal na triage (enkele vragen) in overleg met de arts bepalen of u gezien of teruggebeld kan worden.

  • Ook voor reguliere zorgvragen kunt u dus gewoon contact opnemen. We proberen zo veel mogelijk uw vragen op afstand, telefonisch of via email te beantwoorden.

  • Het is ook mogelijk om via beeldbellen een consult met de huisarts te hebben en u kunt ons eventueel foto’s sturen (bijvoorbeeld huidafwijkingen). Bespreekt U dit met de assistente of arts.

  • De zorg door onze psychologen en praktijkondersteuners (ouderen, diabetes, hart- en vaatziekten, astma/COPD en stoppen met roken) vindt vooral telefonisch plaats.

Namens ons hele team, bedankt voor uw begrip en veel sterkte.

NHG praktijkaccreditering

Vanaf 2010 heeft de Universitaire huisartsenpraktijk VUmc het keurmerk van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), ook wel NHG Praktijkaccreditatie genoemd. Met dit keurmerk laten we zien dat we kwaliteit van zorg belangrijk vinden en in onze praktijk blijvend en systematisch werken aan verbetering. Om hier voor in aanmerking te komen worden met enige regelmaat gegevens verzameld over de organisatie van de praktijk, de medische zorg in de praktijk en de mening van patiënten (mogelijk heeft u hiervoor een vragenlijst ingevuld). Op basis hiervan worden jaarlijks plannen gemaakt om de praktijk verder te verbeteren. De NHG-praktijkaccreditatie is voor ons geen doel, maar een middel om te tonen dat wij continu werken aan de kwaliteit van zorg. Daarbij zijn uw opmerkingen en ideeën van belang, of het nu gaat om de manier van werken, de vakbekwaamheid of iets totaal anders. We horen uw opmerkingen graag! op: uhp@amsterdamumc.nl. De resultaten van het patiënt tevredenheidsonderzoek zijn op de praktijk ter inzage.

Onderzoek naar continuïteit van zorg

Dr. O.R. Maarsingh doet onderzoek naar continuïteit van zorg. Ten behoeve hiervan deelt de assistente aan de balie vragenlijsten uit aan patiënten boven de 65 jaar. Continuïteit van zorg is één van de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde. Onderzoek wijst uit dat persoonlijke continuïteit – het hebben van een vaste hulpverlener die de patiënt kent en volgt – een positief effect heeft op o.a. de arts-patiënt relatie, therapietrouw, ziekenhuisopnames, zorggebruik en mortaliteit. Dit jaar heeft dr. O.R. Maarsingh een subsidie binnengehaald bij ZonMw voor het doen van onderzoek naar continuïteit van zorg. Wilt u hierover meer lezen dan kunt u de onderstaande link aanklikken.

Lees meer

Nieuwe praktijkhouder

Sinds 1 november 2019 is mevrouw dr. K. Prince hoofd van de UHP. Zij is de opvolger van drs. F. Bastiaans. Drs. Bastiaans heeft voortaan op woensdag spreekuur.

Nieuwe collega’s

Dit jaar hebben we drie nieuwe collega’s..

Per 1 januari 2020 is Nada Affara bij ons komen werken als huisarts.
Per 1 februari 2020 is Irma de Boer bij ons komen werken als doktersassistente.
Per 1 maart 2020 is Roos van den Bos bij ons komen werken als AIOS, zij zal tot 1 maart 2021 bij ons werkzaam zijn.