Informatie voor patiënten universitaire huisartsenpraktijk

Missie universitaire huisartsenpraktijk

Op 1 januari 2004 opende de Universitaire Huisartsenpraktijk van VU medisch centrum (UHP-VUmc) de deuren. Het opzetten van een eigen 'afdeling' patiëntenzorg door Huisartsgeneeskunde is een noviteit in Nederland.

De UHP-locatie VUmc is een academische huisartsenpraktijk die organisatorisch, ruimtelijk en financieel onderdeel uitmaakt van de afdeling huisartsgeneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Een essentieel kenmerk van de UHP-locatie Vumc is, naast betrokkenheid bij onderwijs, onderzoek en zorginnovatie, intensieve samenwerking met diverse tweedelijns disciplines van het VUmc op het gebied van onderwijs, onderzoek, patiëntenzorg en zorginnovatie, tot uiting komend in transmurale projecten op alle vier terreinen.

De UHP-locatie VUmc vervult een modelfunctie voor andere al of niet academische huisartsenpraktijken door de manier waarop zij vorm geeft aan de inhoud en organisatie van de huisartsgeneeskundige zorg, onderwijs en onderzoek. Zij wil tevens een experimentele werkplaats zijn voor zorginnovatie, voor vernieuwingen in het praktijkgebonden onderwijs en voor (transmurale) onderzoeksprojecten. Op al deze terreinen streeft zij naar excellentie.