Wegblijftarief (no show)

Kunt u niet op uw afspraak komen?

Meldt dit dan tot uiterlijk 4 uur van tevoren (maandag t/m vrijdag) telefonisch via 020-4441400 bij de assistente.

Het komt tegenwoordig helaas steeds vaker voor dat men niet op een afspraak verschijnt (zonder afmelding) of niet tijdig afzegt. Gezien de drukte in de praktijk ervaren wij dit als zeer vervelend, omdat wij dan iemand anders hadden kunnen helpen op dit tijdstip.

Bel uw afspraak op tijd af, dan kan een andere patiënt nog geholpen worden!
Daarom hanteren wij m.i.v. 1 november 2018 een No Show tarief als schadevergoeding voor het niet nakomen van afspraken bij de huisarts, assistente en praktijkondersteuner. Dit geldt ook voor afspraken die minder dan vier uur van te voren worden afgezegd. Tarieven zijn afhankelijk van de gereserveerde tijd en variëren als zodanig van €20 voor een enkel consult tot €40 voor een dubbel consult, tot €80 voor een chirurgische ingreep. (Praktijkondersteuner = dubbel consult). Hiervan ontvangt u een nota. Deze kunt u niet bij uw zorgverzekeraar indienen.

Afspraak niet afgezegd? Dan zijn de kosten voor u.
Mocht u dus verhinderd zijn op de gemaakte afspraak, dan graag bericht uiterlijk 4 uur voor de geplande afspraak. De afspraak wordt afgemeld en u kunt veelal direct, mocht het nodig zijn, een nieuwe afspraak maken. Er wordt dan natuurlijk ook geen 'no show' tarief berekend.