Polikliniek vrouw-kind van Amsterdam UMC, locatie Louwesweg, verhuisd

Sinds 1 juli 2016 is Amsterdam UMC, locatie VUmc, verantwoordelijk voor de zorg voor kindergeneeskunde en gynaecologie op locatie Louwesweg. MC Slotervaart, de verhuurder van onze locatie Louwesweg, is op 25 oktober 2018 failliet verklaard.

Wat betekent dit voor u?

De polikliniek vrouw-kind van Amsterdam UMC, locatie Louwesweg, is in oktober 2018 verhuisd naar Amsterdam UMC, locatie VUmc op de De Boelelaan. Dat betekent dat wij u voor uw afspraken vanaf nu graag op afdeling 9B van het kliniekgebouw locatie VUmc zien. Daarnaast is vanaf heden de polikliniek vrouw kind te bereiken op een nieuw telefoonnummer: 020-4444300.

Mijn arts

Alle medewerkers zijn meeverhuisd, dus u zult hier nog steeds door uw eigen arts behandeld worden.

Kinderartsen:

Olivier Weijer
Roos Padberg
Karen van Wessel
Kim Brand
Meeike Kusters

Gynaecologen:

Rachel Tros
Emmy van den Boogaard
Slobovan Milosavljevic

Moet u iets doen?

Indien één van onderstaande situaties voor u geldt, dan hoeft u niets meer te doen:

  • Wanneer u inmiddels al een afspraak heeft of heeft gehad op locatie VUmc op de De Boelelaan;
  • Wanneer u via uw huisarts bent doorverwezen;
  • Wanneer uw behandeling is afgesloten bij het vrouw-kind centrum van locatie VUmc.

Uw medisch dossier

Uw dossier bij het vrouw-kind centrum werd in het Elektronisch Patiënten Dossier van MC Slotervaart bijgehouden. Omdat uw zorg gecontinueerd wordt op locatie VUmc, op de De Boelelaan, wordt uw dossier overgezet naar het Elektronisch Patiënten Dossier van Amsterdam UMC, locatie VUmc.

U hoeft dus niet zelf uw dossier op te vragen bij MC Slotervaart. Uw medische gegevens blijven bovendien, volgens de wet, tenminste 15 jaar bewaard (voor kinderen 15 jaar vanaf het 18e levensjaar). Er komt een informatiepunt waar u altijd een kopie van uw medisch dossier kunt opvragen. Als u op dit moment zelf een kopie van uw medisch dossier opvraagt, dan kan de wachttijd langer zijn dan een maand.

Mocht u toch nog vragen hebben over uw dossier binnen de omgeving van MC Slotervaart, dan kunt u bellen met 020-5129333 (bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 uur en 16:00 uur).