ANBI status Stichting Gastenverblijven Amsterdam UMC, locatie VUmc

De Stichting Gastenverblijven Amsterdam UMC, locatie VUmc is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat donateurs hun giften aan de Stichting Gastenverblijven Amsterdam UMC, locatie VUmc kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels) en dat de Stichting is vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.

Per 1 januari 2014 zijn er nieuwe regels van kracht voor alle ANBI’s. De Stichting Gastenverblijven Amsterdam UMC, locatie VUmc heeft de gegevens die volgens deze regeling op de website gepubliceerd dienen te worden overzichtelijk op rij gezet.

Naam:
Stichting Gastenverblijven Amsterdam UMC, locatie VUmc
(Gastenverblijf VUmc)

RSIN nummer:
805376598

KvK-nummer: 41215495

Contactgegevens:
Bezoekadres
De Boelelaan 1119
1081 HV Amsterdam

Routeplanneradres:
Amstelveenseweg 587
1081 HV Amsterdam
Parkeergarage P1, niveau -2

E-mail: Gastenverblijf.info@vumc.nl

Postadres:
Amsterdam UMC, locatie VUmc
Tnv Stichting Gastenverblijven VU medisch centrum te Amsterdam
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam

Bestuurssamenstelling
Het Bestuur wordt gevormd door

  • Eleke van Schothorst-Rappange, voorzitter
  • Jacques Kwak, penningmeester
  • Fokke Rakers, secretaris
  • Saskia van Basten Batenburg
  • Bernadette Vehmeijer
  • Eveline van der Heiden

Beloningsbeleid
Stichting Gastenverblijven Amsterdam UMC, locatie VUmc heeft geen personeel in dienst en de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie. Dit laatste is in de statuten van de Stichting Gastenverblijven Amsterdam UMC, locatie VUmc vastgelegd. Deze kunt u downloaden:

Doelstelling:
De officiële formulering van de doelstelling vindt u in de gepubliceerde jaarverslagen

Kort samengevat: Het stichten, beheren en exploiteren van een logeervoorziening en familiekamers ten behoeve van volwassen (ambulante) patiënten van VUmc, hun partners, familie en andere begeleiders teneinde deze patiënten een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te geven.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan: Voor het bestuur staat continuïteit van de onder zijn vleugels opererende voorzieningen voorop. Het levert ferme inspanningen om de tekorten die zich tot dusver bij het Gastenverblijf jaarlijks manifesteren tot het verleden te laten behoren. Daartoe zijn tarieven verhoogd en zijn passende contracten met enkele verzekeraars afgesloten. Daarnaast staat behoud en werving van donateurs hoog in het vaandel; bemoeienissen op dat vlak hebben ook resultaat.

De situatie van de Familiekamers is een ander verhaal. Middelen voor professionele begeleiding bij deze kamers –die jaarlijks een bedrag vergen in de orde van grootte van € 100.000,- ontbreken. Financiën van Gastenverblijf en Familiekamers zijn strikt gescheiden. Het bestuur blijft inspanningen leveren om de Familiekamers ook zonder begeleiding zo goed mogelijk te laten functioneren; het blijft op het front van de Familiekamers alert waar het gaat om het onderzoeken van mogelijkheden voor verkrijging van financiële steun.

Verslag uitgeoefende activiteiten:
Hiervoor verwijzen wij u naar het laatste gepubliceerde jaarverslag.

Financiële vernatwoording:
De financiële verantwoording vindt u als onderdeel van het jaarverslag