Iedere drie maanden verzamelt het Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC (ANHA) van alle registratiepraktijken in het netwerk een selectie van de zorggegevens. Deze gegevens komen uit het Huisarts Informatie Systeem (HIS), waarin huisartsen informatie opslaan over patiënten en hun behandeling. Het betreft contactgegevens, episode- en probleemlijsten, medicijnen, gegevens over verwijzingen en diagnose van in totaal meer dan 500.000 patiënten. De gegevens in de database zijn niet herleidbaar tot individuele patiënten.

De ANHA-database: bron voor onderzoek en spiegelinformatie

De database biedt waardevolle input voor onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van huisartsgeneeskunde. Als onderzoeker is dus het mogelijk om met deze database zowel observationeel als longitudinaal onderzoek te doen.

Daarnaast worden op basis van gegevens in de database, de deelnemende huisartsenpraktijken voorzien van spiegelinformatie en interessante feedback die kan worden ingezet voor kwaliteitsontwikkeling in de praktijk.

Gebruik maken van de ANHA-database

Wie er toegang heeft tot de gegevens uit de ANHA database is uiteraard aan strenge regels gebonden. Deze regels zijn wettelijk vastgelegd en staan beschreven in ons privacyreglement.

Als onderzoeker kunt u een dataset aanvragen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Meer weten? Neem dan contact op met onze datamanager, Hanna Joosten.