Bacheloronderwijs door huisartsgeneeskunde

Vanuit de afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde worden verschillende vormen van bacheloronderwijs verzorgd: studiegroepen, practica, (patiënt)colleges, toetsen, de zorgstage en een praktijkstage huisartsengeneeskunde.

De (vice-)cursuscoördinatoren verzorgen de 'arts en patiënt' (AP) cursussen waarmee de semesters worden afgesloten: AP1 'soma en psyche', AP3 'context', AP4 'evidence based medicine' en AP5 'multimorbiditeit'. In deze cursussen ligt , evenals in de door ons verzorgde cursus Medisch Wetenschappelijk Onderwijs 2, een sterk accent op academische vorming en klinisch redeneren. Deze cursussen worden goed geëvalueerd.

In 2017 zijn we gestart met de ontwikkeling van een nieuwe minor 'acute eerstelijnszorg op de huisartsenpost'. Vanaf het academische studiejaar 2018-2019 zal gestart worden met de nieuwe academische stage in jaar 2 van de bachelor. Vanuit de afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde worden hiervoor 6 stageplekken verzorgd. Voor meer informatiehierover kunt u contact opnemen met Marcel Reinders, per e-mail, of via 020-4448245.

Meer algemene informatie over de bachelor geneeskunde van het VUmc kunt u vinden op de site van de VUmc School of Medical Sciences

Praktijkstage huisartsgeneeskunde

In elk studiejaar lopen de studenten een verplichte stage. In het tweede jaar is dat de praktijkstage in de huisartspraktijk. De studenten maken op die manier niet alleen kennis met de geneeskunde in de praktijk, maar krijgen ook zicht op competenties als communiceren en samenwerken.

Wilt u meer weten over de 2e-jaars praktijkstage? Bel of mail dan naar Charlotte Hardebol, tel. 020-444 9362 / 020-444 9613, praktijkstagehag@vumc.nl.