Masteronderwijs door huisartsgeneeskunde

Na de bacheloropleiding geneeskunde stroomt de student geneeskunde door naar de driejarige masteropleiding geneeskunde, die voor het grootste deel uit coschappen bestaat.

Deze coschappen vinden plaats in het VUmc, andere ziekenhuizen en in diverse extramurale instellingen. Ook is het mogelijk om coschappen te lopen in het buitenland. Studenten volgen het coschap ouderengeneeskunde (3 weken) en het coschap huisartsgeneeskunde (6 weken) achter elkaar. We leggen de nadruk op het aangaan van contracten met huisarts/stagebegeleiders voor stageplekken, in plaats van vrije werving door studenten zelf.

In de masteropleiding staat het gefaseerd de praktijk in gaan centraal. Op deze manier kan de student in alle 3 de masterjaren onder de juiste begeleiding optimaal leren. Meer algemene informatie is te vinden op de site van VUmc School of Medical Sciences.

Op deze pagina:

Huisartsgeneeskunde

Coschap huisartsgeneeskunde

In het tweede jaar van de masteropleiding volgen de coassistenten het coschap Huisartsgeneeskunde van 6 weken in een huisartspraktijk. Het doel van het coschap is het uiteindelijk zelfstandig kunnen uitvoeren van consulten en inzicht te krijgen in de functie van de huisarts als spil in de gezondheidszorg.Tijdens het coschap heeft de coassistent 3 terugkomdagen op de afdeling. Het coschap wordt afgesloten met een mondeling tentamen op het klinisch redeneren. Het eindcijfer is gebaseerd op de beoordeling door de huisarts en het mondeling tentamen.Wij zijn altijd op zoek naar huisartsen die coassistenten willen opleiden.

Downloads

Semi-artsstage

De semi-artsstage, of SAS, neemt 16 weken van het derde masterjaar in beslag. De stage is gericht op zelfstandig leren werken en de student mag zelf kiezen bij welke afdeling hij of zij de semi-artsstage gaat lopen. Onze sectie biedt 20 semi-artsplaatsen in huisartspraktijken aan.

Tijdens de semi-artsartsstage heeft de student twee intervisiebijeenkomsten in VUmc, tezamen met SAS-studenten in andere vakgebieden. De stage wordt afgesloten met een beoordeling door de huisarts.

Wilt u als huisarts meer weten over de semi-artsstage Huisartsgeneeskunde? Wilt u SAS-studenten opleiden? Bel of mail dan naar Maartje Bezemer, 020-4448244 of cohagvumc@amsterdamumc.nl

Keuzestage huisartsgeneeskunde

In het derde jaar van de master geneeskunde is er de mogelijkheid tot het volgen van keuzeonderwijs huisartsgeneeskunde. De totale duur van het keuzeonderwijs is 8 weken, waarbij de stage opgedeeld kan worden in 2 delen. Hierdoor kan de duur van de keuzestage huisartsgeneeskunde variëren tussen de 2 en 8 weken.

Tijdens de keuzestage kan de student zich verdiepen in zeer verschillende aspecten van de huisartsgeneeskunde. De stage kan dus betrekking hebben op zowel medische, communicatieve maar ook op maatschappelijke of  niet-patiëntgebonden onderwerpen, zoals chirurgische vaardigheden, de praktijkorganisatie, of diensten op de huisartsenpost. De beoordeling vindt plaats aan de hand van een verslag.

Wilt u meer weten over de keuzestage Huisartsgeneeskunde? Bel of mail dan naar Maartje Bezemer, 020-4448244 of cohagvumc@amsterdamumc.nl.

Buitenlandstage

Het is ook mogelijk om het coschap huisartsgeneeskunde, of een keuze coschap huisartsgeneeskunde, in het buitenland te doen. Neem contact op met A. Bishesar (a.bishesar@amsterdamumc.nl) voor meer informatie.

Ouderengeneeskunde

Coschap ouderengeneeskunde

In het tweede jaar van de masteropleiding volgen de coassistenten het coschap Ouderengeneeskunde van 3 weken in een verpleeghuis, voorafgegaan door onderwijs in twee KTO-weken. Het belangrijkste doel van het coschap is het leren hanteren van de complexe problematiek van de geriatrische patiënt met een multidisciplinaire probleemgerichte benadering.

Tijdens het coschap komt de coassistent een dagdeel terug op de afdeling. Het coschap wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen klinisch redeneren. Het eindcijfer is gebaseerd op de beoordeling door de specialist ouderengeneeskunde en het schriftelijk tentamen.

Wij zijn altijd op zoek naar specialisten ouderengeneeskunde die coassistenten willen opleiden. Daarvoor kunt u contact opnemen met Ariadne Meiboom 020-4449363 / aa.meiboom@vumc.nl.

Semi-artsstage

De semi-artsstage, of SAS, neemt 16 weken van het derde masterjaar in beslag. De stage is gericht op zelfstandig leren werken en de student mag zelf kiezen bij welke afdeling hij of zij de semi-artsstage gaat lopen. Onze sectie biedt 4 semi-artsplaatsen in verpleeghuizen aan.

Tijdens de semi-artsartsstage heeft de student 2 intervisiebijeenkomsten in VUmc, tezamen met SAS-studenten in andere vakgebieden. De stage wordt afgesloten met een beoordeling door de specialist ouderengeneeskunde.

Wilt u als specialist ouderengeneeskunde meer weten over de semi-artsstage specialisme ouderengeneeskunde? Mail dan naar Marjolein Doornbos ( m.doornbos2@vumc.nl)

Keuzeonderwijs specialisme ouderengeneeskunde

In het derde jaar van de master geneeskunde is er de mogelijkheid tot het volgen van een keuzestage ouderengeneeskunde. De totale duur van het keuzeonderwijs is 8 weken, waarbij de stage opgedeeld kan worden in 2 delen. Hierdoor kan de duur van de keuzestage ouderengeneeskunde variëren tussen de 4 en 8 weken. Ook bieden wij een keuzestage in de palliatieve zorg.
Wilt u meer weten over de keuzestages die geboden worden door de discipline ouderengeneeskunde? Mail dan naar Marjolein Doornbos ( m.doornbos2@vumc.nl).