Huisartsopleider worden: stage in uw huisartspraktijk

Betrokken huisartsen, die samen met ons de stagekwaliteit hoog willen houden, zijn altijd welkom bij het VUmc! Mocht u interesse hebben in het begeleiden van een arts in spé, dan zijn er verschillende opties. Zo kunt u een student, een coassistent of een semi-arts begeleiden. Graag denken wij met u mee over de mogelijkheden voor uw praktijk.

Waarom opleider worden?

 • Bijdragen aan de ontwikkeling van artsen in spé en hen daarin zien groeien
 • Een nieuwe dynamiek in de praktijk, met een frisse blik op de zorg
 • Plezier in het huisartsenvak delen en daarmee enthousiasmeren van jonge collega’s
 • Reflectie op eigen handelen en afwisseling in het dagelijkse werk
 • Vergroten van (didactische) kennis met t oegang tot scholingsmogelijkheden
 • Financiële vergoeding en accreditatiepunten

  Opleider coassistenten: 2e-jaars masterstudent

  Het coschap huisartsgeneeskunde duurt bij het VUmc 6 weken. De coassistent heeft al enige ervaring in de praktijk opgedaan en kan onder supervisie huisartsgeneeskundige werkzaamheden uitvoeren, zoals consulten, visites, verwijzingen en intercollegiaal overleg. Als opleider van een coassistent kunt u een jonge collega helpen bij de ontwikkeling tot basisarts. Voor het opleiden van de coassistent is er ruimte nodig in uw praktijk, al is het niet nodig hiervoor continu een spreekkamer te reserveren.

  Duur stage: 6 weken
  Periode: 
  start gedurende het gehele jaar
  Doel: onder supervisie huisartsgeneeskundige werkzaamheden uitvoeren

  Voorwaarden

  - U biedt enthousiaste begeleiding met ruimte voor eerlijke (wederzijdse) feedback en tijdige signalering bij eventuele problemen
  - U hanteert de NHG-richtlijnen
  - U bent bereid een introductiebijeenkomst bij te wonen en/of deel te nemen aan scholing
  - U beschikt over een extra kamer

   Contactgegevens

   Bent u enthousiast geworden en wilt u meer weten over het coschap huisartsgeneeskunde?Neem dan contact op met Janine Huijsman, huisarts en coördinator coschap huisartsgeneeskunde of Margo Pronk, secretariaat coschap huisartsgeneeskunde via e-mail: cohagvumc@amsterdamumc.nl of telefoon: 020-444 8244.

   Opleider praktijkstage huisartsgeneeskunde: 2e-jaars bachelorstudent

   Vanuit het VUmc lopen 2e-jaars studenten een praktijkstage van 6 dagen, verspreid over 2 maanden. De student maakt onder uw supervisie tijdens deze stagedagen kennis met de huisartspraktijk, en voert voor het eerst een anamnese en een lichamelijk onderzoek onder begeleiding uit bij een 'echte' patiënt.

   Duur stage: 6 dagen, verspreid over 2 maanden
   Periode: 1e semester (okt-dec), of 2e semester (feb-maart)
   Doel: eerste kennismaking met de huisartsenpraktijk

   Voorwaarden

   - U biedt enthousiaste begeleiding met ruimte voor eerlijke (wederzijdse) feedback en tijdige signalering bij eventuele problemen
   - U hanteert de NHG-richtlijnen
   - U bent bereid een introductiebijeenkomst bij te wonen en/of deel te nemen aan scholing

   Contactgegevens
   Bent u enthousiast geworden en wilt u meer weten over de praktijkstage huisartsgeneeskunde? Neem dan contact op met:
   Charlotte Hardebol, procescoördinator praktijkstage huisartsgeneeskunde
   Femke Wassink, huisarts en inhoudelijk coördinator praktijkstage huisartsgeneeskunde

   E-mail: praktijkstagehag@vumc.nl 
   Tel: 020-444 9362 / 020-444 9613

   Opleider semi-arts: 3e-jaars masterstudent

   Een semi-artsstage huisartsgeneeskunde duurt bij het VUmc 16 weken. De semi-arts stage (SAS-stage) vindt plaats aan het eind van de reguliere coschappen en staat in het teken van het leren zelfstandig te dokteren. Het niveau van de SAS-student ligt op dat van een beginnend arts-assistent, zij het dat de semi-arts uiteraard nog niet BIG-geregistreerd is en nog geen eindverantwoordelijkheid mag dragen.

   Duur stage: 16 weken
   Periode: 
   gedurende het gehele jaar
   Doel: ontwikkeling tot zelfstandige basisarts

   Voorwaarden

   - U biedt enthousiaste begeleiding met ruimte voor eerlijke (wederzijdse) feedback en tijdige signalering bij eventuele problemen
   - U hanteert de NHG-richtlijnen
   - U bent bereid een introductiebijeenkomst bij te wonen en/of deel te nemen aan scholing
   - U beschikt voor tenminste 60% van de werktijd over een extra spreekkamer in uw praktijk en u bent minstens 60% van de werktijd zelfstandig aanwezig in de huisartsenpraktijk

   Contactgegevens

   Bent u enthousiast geworden en wilt u meer weten over de semi-arts stage huisartsgeneeskunde? Neem dan contact op met Maartje Bezemer, 020-4448244 of cohagvumc@amsterdamumc.nl.

   Opleider post-academische opleidingen

   Ook voor onze 2 postacademische opleidingen, de opleiding tot huisarts en de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde zoeken we opleiders.