Metabool laboratorium

Het Metabool Laboratorium is een onderdeel van de afdeling Klinische Chemie binnen Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Kerntaken

De kerntaken van het Metabool Laboratorium zijn:

  • Diagnostiek en therapiecontrole van erfelijke stofwisselingsziekten op het niveau van metabolieten , enzymen en DNA .
  • Translationeel wetenschappelijk onderzoek aan erfelijke, vooral neurometabole stofwisselingsziekten, en naar metabole oorzaken van aangeboren en verworven hart- en vaatziekten
  • Onderwijs en opleiding binnen het VUmc.
  • Het Organische synthese laboratorium maakt standaarden voor metabool onderzoek voor de minder voorkomende stoffen.

Alle activiteiten geschieden binnen een kwaliteitssysteem, dat geaccrediteerd is door de RvA volgens NEN-EN-ISO-15189 richtlijnen en onder accreditatienummer M045. Meer informatie hierover kunt u vinden op de kwaliteit pagina van de afdeling Klinische Chemie. 

Via deze pagina's kunt u informatie vinden over het insturen van materiaal (o.a. bloed, urine, liquor, DNA, huidbiopten of ander lichaamsmateriaal), het downloaden van  aanvraagformulieren en informatie over de bereikbaarheid van onze laboratoria.

Contactgegevens

Indien u verdere informatie nodig heeft, neem dan contact op met het Metabool Laboratorium:

Amsterdam UMC, locatie VUmc
Metabool Laboratorium (PK 1X009), Afdeling Klinische Chemie De Boelelaan 1117
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam
Tel: +31 20 4442880 
Fax: +31 20-4440305
E-mail: metaboollab@vumc.nl

Verzendadres voor samples

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Metabool Laboratorium (PK 1X 009)
t.a.v. Prof. G.S. Salomons
Goederenontvangst - BS6
Van der Boechorststraat 6
1081 BT Amsterdam