Metabool laboratorium

Het Metabool Laboratorium (Hoofd: Prof. G.S. Salomons) is een onderdeel van de afdeling Klinische Chemie binnen het VUmc.

De kerntaken van het Metabool Laboratorium zijn:

  • Diagnostiek en therapiecontrole van erfelijke stofwisselingsziekten op het niveau van metabolieten , enzymen en DNA .
  • Translationeel wetenschappelijk onderzoek aan erfelijke, vooral neurometabole stofwisselingsziekten, en naar metabole oorzaken van aangeboren en verworven hart- en vaatziekten
  • Onderwijs en opleiding binnen het VUmc.
  • Het Organische synthese laboratorium maakt standaarden voor metabool onderzoek voor de minder voorkomende stoffen.

Alle activiteiten geschieden binnen een kwaliteitssysteem, dat geaccrediteerd is door de RvA volgens NEN-EN-ISO-15189 richtlijnen en onder accreditatienummer M045. Meer informatie hierover kunt u vinden op de kwaliteit pagina van de afdeling Klinische Chemie. 

Via deze pagina's kunt u informatie vinden over het insturen van materiaal (o.a. bloed, urine, liquor, DNA, huidbiopten of ander lichaamsmateriaal), het downloaden van  aanvraagformulieren en informatie over de bereikbaarheid van onze laboratoria. Bij twijfel over het in te zenden materiaal kunt u altijd van te voren contact opnemen.