Verzend- en afname condities materiaal

Verzenden van monsters

Monsters moeten worden verzonden op droogijs (behlave gekweekte cellen of bloed voor lymfocyt of DNA isolatie). Zorg ervoor dat de monsters gedurende 48 uur bevroren blijven. Gebruikt alstublieft onze aanvraagformulieren en vul de informatie in.

Als u vragen heeft dan kunt u contact  opnemen.

Verstuur pakketten aan het begin van de week (maandag t/m donderdag) om het risico te verkleinen dat monsters in het weekend aankomen.

Verzendadres:

Amsterdam UMC
Locatie VUmc
Afdeling Klinische Chemie, Metabool Laboratorium, PK 1X009
t.a.v. Prof. G.S. Salomons
Goederenontvangst –BS6
Van der Boechortsstraat 6
1081 BT Amsterdam

Metaboliet

Voor basisdiagnostiek adviseren wij altijd een portie urine en heparineplasma in te sturen. Medicatie kan mogelijk de analyseresultaten beïnvloeden. Deze informatie graag vermelden op het metabole basisdiagnostiek aanvraagformulier.

Bloedspots

Enkele bepalingen, o.a. acylcarnitines, fenylalanine en tyrosine (PKU) kunnen worden bepaald uit bloedspots. De aanvraagkaarten kunnen worden aangevraagd via het secretariaat (020) 444 2880. Bloedspotkaarten kunt u na afname inleveren bij het metabool laboratorium. Onderstaande instructievideo van de PKU vereninging laat een gedetailleerde afname instructie zien:

Youtube

Liquor

Bepalingen van onder andere GABA, catecholamines en andere metabolieten in liquor vergen een specifieke afname, zie ons liquor protocol  voor de instructies.

Liquor of heparine bloed voor lactaat, pyruvaat, 3-hydroxyboterzuur en acetoacetaat

Zie Lactaat, pyruvaat en ketonen protocol. Deze wordt uitgevoerd op locatie AMC

Plasma

Voor algemeen metabool onderzoek in plasma is minimaal 2 ml heparinebloed nodig, gebruik hiervoor een afnamebuis met donkergroene dop. Voor de homocysteïne bepaling ontvangen wij bij voorkeur EDTA (afnamebuis met paarse dop) plasma dat op ijs is afgenomenen binnen 1 uur wordt afgedraaid en ingevroren.

Urine

Een portie urine (minimaal 10 ml) is in veel gevallen voldoende voor algemene metabole screening. In enkele gevallen wordt geadviseerd om 24-uurs urine in te sturen. De urine tijdens het verzamelen graag koel bewaren. Medicatie kan mogelijk de analyseresultaten beïnvloeden. Deze informatie graag vermelden op het metabole basisdiagnostiek aanvraagformulier.

Vruchtwater

De vruchtwater punctie moet worden afgenomen tijdens de 16de - 18de week van de zwangerschap. Na ontvangst worden de cellen door centrifigatie verwijdert, en wordt het supernatant ingevroren bij -20°C. Wanneer u een vruchtwaterpunctie voor metabole diagostiek overweegt dan graag contact opnemen met Dr. Mirjam Wamelink voor het afspreken van de noodzakelijke logistiek.

Enzym

Fibroblasten

Fibroblasten opgekweekt vanuit een huidbiopt in celkweekmedium opsturen. De cellen nooit invriezen of koelen, maar bij kamertemperatuur bewaren.

Lymfocyten

Graag 15 ml ACD of EDTA (vol) bloed, voor neonaten minimaal 6 ml, afnemen en tevens bloed van een niet-verwante controle afnemen. Het bloed nooit invriezen of koelen, maar binnen 24 uur na afname op kamertemperatuur afleveren bij het metabool laboratorium. Bij voorkeur het bloed afnemen van maandag t/m woensdag i.v.m. de logistiek. Indien u wenst om bloed via het metabool laboratorium voor lymfocyten isolatie te versturen graag eerst contact opnemen met Dr. Mirjam Wamelink.

Plasma

Voor het meten van de biotinidase activiteit is er minimaal 2 ml heparinebloed (afnamebuis met donkergroene dop, zonder heparine gel) nodig.

DNA

Volbloed en DNA

Voor DNA diagnostiek graag 2 ml EDTA volbloed of geïsoleerd DNA op kamertemperatuur met een ingevuld aanvraagformulier insturen. Voor meer informatie over moleculaire prenatale diagnostiek graag contact opnemen met Prof. Gajja Salomons of ir. Silvy van Dooren.