Nieuws over de herverdeling van de patiëntenzorg binnen Amsterdan UMC

Verschuiving zorgaanbod

Amsterdam UMC wil de kwaliteit van de patiëntenzorg verder verbeteren door de zorg voor specifieke groepen patiënten op één locatie te concentreren. De eerste verschuivingen in het zorgaanbod vinden plaats in november en december 2018 en in januari 2019. Longchirurgie en een deel van oogheelkunde gaan naar locatie VUmc. Orthopedie, de Intensive Care-kinderen en dermatologie gaan naar locatie AMC. Hier leest u meer over welke concrete gevolgen dit heeft. In ZorgDomein worden verwijzers automatisch naar de goede locatie doorgeleid.