Benigne gynaecologie en endometriose naar AMC

Vanaf 27 januari zal de benigne gynaecologie, endometriosezorg en kindergynaecologie geheel naar locatie AMC verhuizen.

Door het samenvoegen van alle individuele expertise van beide locaties kan de gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde van Amsterdam UMC zich zowel nationaal als internationaal onderscheiden met zeer gespecialiseerde zorg voor complexe problematiek. Daarvoor kan de afdeling een last resort zijn voor verwijzingen vanuit heel Nederland en soms zelfs buitenland.

Bijzondere expertise

Door de samenvoeging van het AMC en VUmc is de bijzondere expertise op het gebied van de endometriose zorg, uteriene afwijkingen (myomen, adenomyose, niches), vulvapathologie en complexe urogynaecologie nog verder verstevigd. Ook is hierdoor een unieke expertise ontstaan op het gebied van kindergynaecologische problemen, een terrein waar we ons de komende jaren extra op gaan toeleggen.

OK‘s

Alle poliklinische en klinische behandelingen, de dagbehandeling en de OK-activiteiten voor al deze gynaecologische diagnoses gaan per 27 januari 2020 naar locatie AMC. Verloskunde, voortplantingsgeneeskunde inclusief het IVF centrum  en genderzorg blijven op locatie VUmc. Controle-afspraken voor patiënten die eerder vanuit het Slotervaartziekenhuis werden verplaatst naar VUmc, zullen ook in VUmc blijven.

Direct bellen

Mocht u vragen hebben over de verschuivingen in de gynaecologische zorg of twijfel hebben over de verwijzing van een patiënt met een gynaecologisch probleem, dan kunt u altijd direct bellen met het telefoonnummer van de supervisor in het VUmc op pieper 61107. Over de endometriosezorg kunt u bellen in het VUmc met pieper 61113.