Duidelijk communiceren is lastig

Het recente faillissement van het Slotervaartziekenhuis heeft veel stof doen opwaaien. Afgezien van alle vragen die er zijn over hoe dit kon gebeuren, of het wel had mogen gebeuren en of dit nu wel of niet mede te wijten is aan de introductie van de marktwerking in de zorg, zijn er ook veel vragen over hoe het nu verder gaat met de zorg voor de patiënten die in het MC Slotervaart onder behandeling waren. Heel veel is daar nog niet over duidelijk. Tijdig en duidelijk communiceren is en blijft een lastige opgave, en dat is nog lastiger als de leiding is weggevallen. De IGJ en de NZA hebben een paar dagen geleden aangekondigd dat ze ‘nadrukkelijker gaan toezien op de procesregie in MC Slotervaart’, omdat de sturing ontbreekt.

De omringende ziekenhuizen in Amsterdam en omstreken hebben toegezegd dat ze delen van de zorg willen overnemen. Dat is mooi, maar voordat dat gerealiseerd is, duurt het nog even en al die tijd zijn patiënten in onzekerheid over wat er met hun zorg, maar ook met hun dossier, gaat gebeuren. Als het goed is hebben alle 18.000 patiënten van het MC Slotervaart afgelopen week nu eindelijk een algemene mededeling over het faillissement  gekregen. Of daar veel in staat over hoe de zorg nu verder geregeld gaat worden, is zeer de vraag. Dat leidt ongetwijfeld ook tot allerlei vragen van uw patiënten. Vragen die helaas niet een-twee-drie te beantwoorden zijn. Als het gaat om patiënten die op korte termijn zorg nodig hebben, dan hebben de Amsterdamse ziekenhuizen afgesproken dat ze bereid zijn te kijken of ze snel iemand kunnen zien. Dat geldt ook voor beide locaties van Amsterdam UMC en dus ook voor VUmc.

Het zou voor alle partijen fijn zijn als er zo snel mogelijk duidelijkheid is over welke zorg waar overgenomen wordt. Het zou vooral ook fijn zijn als een volgend faillissement voorkomen kan worden dan wel uitermate zorgvuldig wordt afgehandeld door alle betrokkenen inclusief de Minister en de zorgverzekeraars.

Henriëtte van der Horst, hoogleraar huisartsgeneeskunde, hoofd afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde