Longchirurgische operaties naar VUmc

Door de zorg voor specifieke patiëntgroepen op één van beide locaties samen te brengen, wil Amsterdam UMC de duurzame beschikbaarheid van complexe patiëntenzorg garanderen. Vanaf medio november worden longchirurgische operaties op locatie VUmc uitgevoerd.

Longchirurgie en systemische longoncologie is een van de vijf afdelingen die de komende periode (deels) van locatie gaat veranderen. De twee longartsen die zich aan AMC-kant bezighouden met oncologie werken nu volledig samen met hun drie collega’s van VUmc-zijde. “Van oudsher waren we als academische centra zoveel mogelijk complementair”, zegt Joris Veltman, oncologisch longarts van locatie AMC. “Door de longoncologische zorg op een locatie te centraliseren, komt al deze expertise samen waardoor patiënten in een breder teamverband behandeld kunnen worden” Longchirurgische operaties worden vanaf medio november op locatie VUmc uitgevoerd. Ook de pre- en postoperatieve cardiothoracale chirurgie-poli’s voor longchirurgische patiënten vinden plaats op locatie VUmc.

Behandeling in studieverband

AMC concentreerde zich vooral op de basale oncologische behandelingen. Op de locatie Boelelaan ging het veel meer om behandeling in studieverband, met immunotherapie en ‘targeted therapy’. “Het longoncologisch veld is erg in beweging”, vertelt Veltman. “De indicatie voor standaardbehandelingen met chemotherapie neemt af. Steeds meer mensen worden met immunotherapie of in studieverband behandeld. Omdat we ons team door de fusie hebben kunnen vergroten, kunnen we veel meer betekenen voor patiënten. Alle patiënten die wij behandelen, worden besproken in het multidisciplinair overleg met de thoraxchirurgen, radiotherapeuten, radiologen en wij als oncologisch longartsen. Daar wordt een behandelplan opgesteld. Omdat al die expertise bij elkaar komt, kunnen we betere en snellere zorg bieden.”