Naar één topnefrologisch centrum

Vrijwel de gehele nefrologische zorg van Amsterdam UMC, inclusief het transplantatieprogramma, wordt vanaf 27 januari 2020 geconcentreerd op locatie AMC. Op locatie VUmc blijft nog wel een dialysefunctie aanwezig voor hemodialysepatienten. De peritoneaaldialyse gaat in januari 2020 over naar Dianet, op locatie AMC. Mocht het nodig zijn dat patiënten worden opgenomen, dat is dat ook op locatie AMC. De werkwijze, polibezoeken en controles komen grotendeels met elkaar overeen.

Stap vooruit

“We willen met het samenvoegen van twee afdelingen een stap vooruit zetten in de zorg, in het onderzoek en in het onderwijs”, zegt prof. Frans van Ittersum, samen met prof. Jaap Homan van der Heide afdelingshoofd. “We hebben nu aan beide zijden van de Amstel twee goede afdelingen nefrologie. Samen willen we één robuust en sprankelend topnefrologisch centrum worden. Sterk in multidisciplinair samenwerken, zowel binnen Amsterdam UMC als met externe partners.”

Overgang

Om de overgang voor patiënten zo makkelijk mogelijk te maken zijn er vanaf oktober een arts en een dialyseverpleegkundige van Dianet/AMC in locatie VUmc aanwezig, zodat patiënten alvast kennis kunnen maken. Vanaf januari zal er een verpleegkundige van VUmc in Dianet/AMC aanwezig zijn om patiënten daar wegwijs te maken, samen met de verpleging van Dianet.

Wat betekent dit voor verwijzers?

Patiënten die worden verwezen voor bijvoorbeeld een second opinion, transplantatie- of donorscreening zullen in de nieuwe situatie allemaal worden uitgenodigd op locatie AMC. Vanaf 1 februari 2020 kunnen verwijzers hun verwijzingen richten aan de nefroloog van voorkeur (van zowel het AMC als VUmc) met als postadres:

Amsterdam UMC
Locatie AMC
Secretariaat Nierziekten
D3-207
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

Eventueel kunnen verwijsbrieven via beveiligde email worden verstuurd op de manier zoals dat nu ook gebeurt. Overnames van klinische patiënten zullen in voorkomende gevallen eveneens op locatie AMC plaatsvinden worden.