Samenwerking kindergeneeskunde Amsterdam UMC

De eerste verschuivingen in het zorgaanbod van Amsterdam UMC hebben inmiddels plaatsgevonden. Zo is de zorg voor IC-behoevende kinderen geconcentreerd op locatie AMC.

Vanaf de zomer werken AMC en VUmc officieel samen onder de vlag Amsterdam UMC. Na een lange periode van voorbereidingen vindt vanaf 12 november de zorg voor alle (potentieel) IC-behoevende kinderen plaats op locatie AMC. Vanaf die datum is de kinder-IC op locatie VUmc gesloten. Alle kinderen die IC-zorg nodig hebben, worden opgenomen op de kinder-IC van locatie AMC. Dit betekent ook dat operaties waarbij een kinder-IC nodig is, voortaan in het AMC plaatsvinden. Voor kinderen die niet van een kinder-IC afhankelijk zijn, blijft op locatie VUmc de kinderafdeling voor opnames beschikbaar. Poliklinische kinderzorg vindt plaats op beide locaties.

De afdeling IC Kinderen op locatie AMC is bereikbaar via tel.nr. 020-5662754 (afdeling) of 020-5665769 (secretariaat).

Acute Opname Afdeling op locatie AMC

In januari 2019 zal de Acute Opname Afdeling (AOA) in het AMC van start gaan. Dit is een speciale afdeling voor kinderen die van de Spoedeisende Hulp (SEH) komen. Op de AOA kunnen kinderen de eerste 72 uur na (niet geplande) opname doorbrengen. De twee voornaamste functies van deze AOA zijn het clusteren van de acute zorg, en het eerder opnemen van kinderen die anders lang op de SEH doorbrengen.

Sluiting MC Slotervaart

In verband met de ontwikkelingen rondom MC Slotervaart is de polikliniek Vrouw-kind in ieder geval tot januari 2019 op locatie VUmc, afdeling 9b, gevestigd.

Voor vragen over de alliantie kunt u prof. dr. Hans van Goudoever, hoofd van het Emma Kinderziekenhuis, bereiken via h.vangoudoever@amc.nl.