Verschuivingen bij orthopedie, oogheelkunde en dermatologie

Behalve de verplaatsing van de zorg voor IC-behoevende kinderen en de samenwerking op het gebied van longoncologie heeft de fusie van AMC en VUmc ook op andere terreinen gevolgen. Zo zijn er verschuivingen bij orthopedie, oogheelkunde en dermatologie.

Orthopedie

De gehele orthopedische zorg is vanaf 12 november geconcentreerd op locatie AMC. Via zorgdomein worden verwijzers naar de goede locatie doorgeleid. Op locatie VUmc blijft een consultfunctie aanwezig voor spoedgevallen. Voor vragen kunt u contact opnemen via poliorthopedie@amc.uva.nl of (020) 566 01 19.

Oogheelkunde

Vanaf 3 december verhuist een aantal poli’s van oogheelkunde naar locatie VUmc: glaucoom en chirurgische retina. De poli’s voor andere oogheelkundige sub-specialismen blijven op locatie AMC. Oogheelkunde-operaties voor orbita, retina, en glaucoom vinden vanaf 12 november in VUmc plaats.

Dermatologie

Eind januari wordt de Dermatologie-zorg geheel op locatie AMC geconcentreerd. Vanaf maandag 28 januari zullen alle patiënten ontvangen worden op de vernieuwde, samengevoegde polikliniek op locatie AMC. De huisarts verwezen dermatologische zorg vindt al sinds begin dit jaar plaats in het Huid Medisch Centrum, een samenwerking van Amsterdam UMC en Centrum Oosterwal. Op locatie VUmc blijft een consultfunctie aanwezig. Huid Medisch Centrum, (020) 215 60 60
Polikliniek dermatologie AMC (020) 566 25 30​ 
Polikliniek dermatologie VUmc (020) 444 11 10​ (tot eind januarI 2019)