Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie - Informatie voor verwijzers

Patient doorverwijzen

Voor behandeling bij het genderteam is een verwijzing van een arts, huisarts of medisch specialist nodig.

Wij ontvangen de verwijsbrief bij voorkeur digitaal via ZorgDomein. U kunt het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie (KZcG) als afdeling vinden onder het specialisme interne geneeskunde. Kijk voor meer informatie op www.vumc.nl/zorgdomein.

Vanaf januari 2017 neemt de Genderpoli van het LUMC en Curium geen kinderen en jongeren als nieuwe patiënten meer aan. Indien u nog niet bent aangesloten op Zorgdomein kunt u de verwijsbrief ook faxen door gebruik te maken van faxnummer 020 444 5254.

Afspraken Stepwork en psychologenpraktijk de Vaart

Tussen het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie van Amsterdam UMC en bovengenoemde instellingen zijn er instroomafspraken voor bepaalde delen van de behandeling en begeleiding aan volwassenen. Betreffende kinderen en jongeren bestaan geen afspraken tussen VUmc en Stepwork en/of psychologenpraktijk de Vaart.

1. Diagnostiek van deze instellingen wordt door Amsterdam UMC in principe overgenomen. De indicatiestelling voor een genderbevestigende behandeling vindt altijd plaats binnen Amsterdam UMC. Na aanmelding zijn er altijd een intake en vervolgafspraken ter indicatiestelling.
2. Hormoonbehandeling die na diagnostiek vanuit deze instellingen elders is gestart, kan bij volledige overdracht van voorinformatie en zorg in aanmerking komen voor overname door Amsterdam UMC. Na aanmelding zijn er altijd een intake en vervolgafspraken ter beoordeling van overname.
3. Voor genderbevestigende chirurgische ingrepen kan door bovengenoemde instellingen worden verwezen naar Amsterdam UMC. De indicatiestelling voor een genderbevestigende behandeling vindt altijd plaats binnen Amsterdam UMC. Na aanmelding zijn er altijd een intake en vervolgafspraken ter indicatiestelling.

Voor alle bovenstaande situaties geldt dat personen op de reguliere wachtlijst voor toegang tot zorg van Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie van Amsterdam UMC worden geplaatst.

Intercollegiaal overleg of advies

Voor intercollegiaal overleg of advies kunnen verwijzers direct contact opnemen met de daarvoor bestemde telefoonlijn via 020 4440542.