Universitaire praktijk ouderengeneeskunde - informatie voor verwijzers

Nauwe samenwerking tussen specialist ouderengeneeskunde (SO) en huisarts moet ervoor zorgen dat de zorg aan ouderen met complexe problematiek in de eerstelijn kan plaatsvinden.

De komende jaren neemt de zorgvraag in de eerstelijns ouderenzorg toe door vergrijzing en extramuralisering van de ouderenzorg. Steeds meer ouderen met complexe problematiek blijven thuis wonen.

Best practice

De afdeling Huisartsgeneeskunde en & Ouderengeneeskunde  van VUmc ontwikkelt daarom  de UPO VUmc, de Universitaire Praktijk Ouderengeneeskunde. In de UPO VUmc werken we aan een best practice in samenwerking met:

  • Verenso (beroepsvereniging specialisten ouderengeneeskunde)
  • Amstelring
  • Zonnehuisgroep Amstelveen
  • huisartsen in Amsterdam Zuid (inclusief onze eigen Universitaire Huisartsenpraktijk)

Wat biedt de UPO?

Specialisten ouderengeneeskunde van de UPO VUmc bieden de huisartsen naast consulatie en advies, ook thuisdiagnostiek en medebehandeling van complexe oudere patiënten. Zij doen dit zoveel mogelijk in de eigen, vertrouwde omgeving, waarbij de adviezen worden afgestemd op de patiënt en diens mantelzorger.

Daarnaast biedt de UPO VUmc de unieke mogelijkheid tot een geplande, tijdelijke opname op een observatiebed van een (academische) verpleeghuisafdeling. Deze bedden zijn gesitueerd op de Transferafdeling van VUmc. Hier kan 24 uur per dag geobserveerd worden in alledaagse activiteiten. Er vindt ook diagnostiek en behandeling plaats.

Een goede registratie en dossiervorming maakt een zorgvuldige evaluatie mogelijk. We denken daarbij onder andere aan reductie van verwijzingen naar de tweede lijn en uitstel van verpleeghuisopname als uitkomstmaten. Er zijn mogelijkheden voor studentenstages en opleiding van AIOS.

Hoe te verwijzen naar UPO VUmc?  

Als huisarts kunt u een patiënt verwijzen naar UPO VUmc voor:

  • consultatie en advies voor een complexe oudere patiënt met de mogelijkheid tot thuisdiagnostiek
  • de mogelijkheid om samen met een specialist ouderengeneeskunde te behandelen
  • een geplande, tijdelijke opname op een observatiebed

Vul het verwijsformulier in. De secretaresse UPO neemt dan contact op met de patiënt of diens contactpersoon.