Betalen van ziekenhuiszorg

Ziekenhuiszorg wordt in Nederland gefinancieerd op basis van diagnosebehandelcombinaties (DBC-zorgproducten). Amsterdam UMC, locatie VUmc brengt die in rekening bij de zorgverzekeraar of de patiënt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt welke DBC-zorgproducten ziekenhuizen in rekening kunnen brengen.

Wat is een DBC-zorgproduct?

Als iemand in Amsterdam UMC, locatie VUmc behandeld wordt rekent Amsterdam UMC, locatie VUmc niet elke scan, injectie of handeling afzonderlijk af. Het betalen van ziekenhuiszorg gebeurt via zogenoemde DBC-zorgproducten.

Dit zijn eigenlijk pakketten zorg die nodig zijn bij een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld van een botbreuk. De prijs voor dit DBC-zorgproduct is een gemiddelde van alle zorgkosten bij een dergelijke breuk. De NZa stelt de omschrijvingen van de DBC-zorgproducten vast.

Hoe is het tarief van een DBC-zorgproduct opgebouwd?

Het tarief van een DBC-zorgproduct is een combinatie van de kosten die het ziekenhuis maakt en het honorarium van de medisch specialist. Na afloop van de behandeling ontvangt de patiënt één rekening voor de gehele behandeling.

Hoe wordt bepaald welk DBC-zorgproduct geldt?

In de animatie wordt onderstaand proces toegelicht
(Bron:Nederlandse Zorgautoriteit www.nza.nl/betalen-van-ziekenhuiszorg).

Deze ingesloten video kan niet worden getoond vanwege uw cookie instellingen. Pas uw instellingen aan op de privacypagina, of bekijk de video op Vimeo.

1 - Diagnose

Een patiënt komt in het ziekenhuis na verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts of via de Spoedeisende hulp. Een medisch specialist stelt een diagnose. Op basis hiervan opent hij een DBC-zorgproduct. Dan staat nog niet vast welk bedrag de patiënt of zijn zorgverzekeraar uiteindelijk moet betalen. Welke DBC-zorgproduct uiteindelijk geldt is afhankelijk van onder andere de volgende factoren.

2 - Bepalende factoren

De kosten zijn gebaseerd op een gemiddelde behandeling. Daardoor maakt het niet uit of er één of drie foto's zijn gemaakt. Andere factoren tellen wel mee. Dan gaat het om de zwaarte van de behandeling. Zo maakt het uit of de patiënt overnacht in het ziekenhuis, of dat hij meteen naar huis kan. Het maakt ook uit of hij wel of geen operatie heeft ondergaan. Ook het aantal bezoeken van een patiënt aan de medisch specialist kan een rol spelen

3 - Vaststellen

Als de behandeling is afgelopen wordt op basis van alle vastgelegde informatie het uiteindelijke DBC-zorgproduct vastgesteld. Dit DBC-zorgproduct heeft een eigen code.

Soms is een patiënt voor meerdere aandoeningen in behandeling bij verschillende specialisten. Dan kunnen meerdere DBC-zorgproducten gelden. Elke specialist opent in dat geval een eigen DBC-zorgproduct.