De ziekenhuisfactuur

Klik op voorbeeld factuur in PDF voor een grote versie in PDF waarbij een uitleg wordt gegeven over de factuur.

Voorschot

Indien u een voorschot heeft betaald verrekenen wij dit met de definitieve factuur. Indien de definitieve factuur hoger is dan het reeds betaalde voorschot dient u het resterende bedrag zelf te voldoen. Indien de definitieve factuur lager is dan het reeds betaalde stort VUmc het teveel betaalde terug.