Kosten patiëntenzorg Amsterdam UMC, locatie VUmc

Gaat u binnenkort naar Amsterdam UMC, locatie VUmc, of bent u al patiënt? Check deze zes belangrijke vragen om te zorgen dat uw ziekenhuiszorg vergoed wordt.

Vragen over vergoeding ziekenhuiskosten

1 - Heeft Amsterdam UMC, locatie VUmc voor mijn behandeling een contract met mijn zorgverzekeraar? 

Of er wel of niet een contract is tussen Amsterdam UMC, locatie VUmc en uw zorgverzekeraar (zie kopje gecontracteerde zorgverzekeraars), kan van belang zijn voor de hoogte van uw vergoeding. Voor meer informatie over de hoogte van uw vergoeding kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

2 - Wordt mijn behandeling bij Amsterdam UMC, locatie VUmc vergoed door mijn zorgverzekeraar?

De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed uit uw basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Kijk op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Bent u niet verzekerd of heeft uw zorgverzekeraar geen contract met Amsterdam UMC, locatie VUmc, dan wordt het zogenaamde passantentarief bij u in rekening gebracht.

3 - Heeft Amsterdam UMC, locatie VUmc de verwijsbrief?

Een behandeling in Amsterdam UMC, locatie VUmc wordt alleen vergoed na verwijzing (op vertoon van een verwijsbrief). U krijgt deze mee van uw huisarts of specialist. Soms wordt de verwijsbrief rechtstreeks naar VUmc verstuurd. Vraag in dat geval of Amsterdam UMC, locatie VUmc de brief ontvangen heeft.

4 - Heb ik een identiteitsbewijs nodig?

U moet zich kunnen legitimeren in Amsterdam UMC, locatie VUmc met een geldig identiteitsbewijs. Dat geldt ook voor minderjarigen, jonger dan 14 jaar. De behandeling kan anders niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

5 - Wat als mijn behandeling verandert?

Het verloop van de behandeling kan niet altijd worden voorspeld. Soms is een andere behandeling nodig of wordt u doorverwezen naar een ander ziekenhuis of andere specialist. Overleg daarom steeds met uw arts of uw zorgverzekeraar over de kosten en de vergoeding daarvan.

6 - Klopt de factuur? 

Na de behandeling declareert Amsterdam UMC, locatie VUmc de kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar, of u krijgt de factuur thuis gestuurd. Dit is afhankelijk van bij wie en hoe u verzekerd bent. Wij adviseren u de factuur na te kijken. Zo kunt u controleren of Amsterdam UMC, locatie VUmc de juiste behandeling in rekening brengt en uw zorgverzekeraar de juiste vergoeding uitkeert. Houdt u er daarbij rekening mee dat een verrekening met uw eigen risico kan plaatsvinden.

Budgetpolis? Let op!

Heeft u een budgetpolis afgesloten? Let dan extra goed op, hier zitten beperkingen aan!

  • In een budgetpolis is het aantal zorgverleners en ziekenhuizen dat bezocht kan worden beperkt.
  • In geval dat u een niet gecontracteerde zorgaanbieder bezoekt worden de kosten meestal maar voor 50 of 65 procent vergoed
  • Zorgverlening door academische ziekenhuizen wordt alleen vergoed wanneer u wordt doorverwezen door een zorgaanbieder die wel gecontracteerd is binnen uw budgetpolis.
  • Genees- en hulpmiddelen moeten via internet bij vaste aanbieders betrokken worden.

Twijfelt u?

Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar over de mogelijkheden en vergoedingen van uw behandeling. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

Meer informatie of vragen?

Kijk voor meer informatie onder de verschillende kopjes bovenaan de pagina of neem contact met ons op. Bekijk hier onze algemene contactgegevens.