Passantenprijslijst Amsterdam UMC, locatie VUmc

Het is voor u van belang te weten dat de prijs die op de datum van het eerste bezoek aan het ziekenhuis in de prijslijst staat aan de patiënt/zorgverzekeraar zal worden berekend.

Voor de volledigheid merken wij op dat bij Amsterdam UMC, locatie VUmc algemene (betalings-) voorwaarden van kracht zijn. Een exemplaar van deze voorwaarden kunt u opvragen bij het patiënteninformatiecentrum: www.vumc.nl/servicecentrum.