Passantenprijslijst Amsterdam UMC, locatie VUmc

Het is voor u van belang te weten dat de prijs die op de datum van het eerste bezoek aan het ziekenhuis in de prijslijst staat aan de patiënt/zorgverzekeraar zal worden berekend.

Lijsten 2021

De passantenprijslijst is alleen van toepassing wanneer u niet verzekerd bent of wanneer uw zorgverzekeraar geen overeenkomst heeft gesloten met het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Wanneer u wel verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar het Amsterdam UMC, locatie VUmc een overeenkomst mee heeft gesloten, dan geeft de passantenprijslijst slechts een indicatie van de prijs.

Disclaimer

Voor de volledigheid merken wij op dat bij Amsterdam UMC, locatie VUmc algemene (betalings-) voorwaarden van kracht zijn. Een exemplaar van deze voorwaarden kunt u opvragen bij het Servicecentrum patiënt & zorgverlener.