Tarieven behandelingen (DBC-zorgproducten)

Heeft uw zorgverzekeraar geen contract afgesloten met Amsterdam UMC, locatie VUmc dan betaalt u de factuur zelf. Dan gelden de passantenprijzen voor de DBC-zorgproducten en overige producten.

De prijzen zijn geldig voor zorgproducten geopend vanaf het jaar zoals aangegeven op de passantenprijslijst. De datum van het eerste bezoek of activiteit is leidend voor de bepaling van het tarief. Ter illustratie, als u in december 2016 in VUmc bent geweest en de zorg wordt in februari 2017 afgerond, dan wordt het tarief conform de passantenprijslijst van 2016 in rekening gebracht.

Passantenprijzen zijn onder voorbehoud. Landelijke of interne ontwikkelingen kunnen leiden tot aanpassingen. Wanneer de prijs op de lijst anders is dan de prijs die u in VUmc hoort als u wordt behandeld, dan geldt de prijs op de factuur.

Meer informatie over de zorgverzekeraars welke gecontracteerd zijn vindt u onder het kopje 'gecontracteerde zorgverzekeraars'. Met de zorgverzekeraars hebben we tarieven afgesproken die we in rekening brengen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis en de stand van uw eigen risico krijgt u vervolgens een rekening van uw zorgverzekeraar.

Niet in alle situaties zijn de afgesproken tarieven met zorgverzekeraars van toepassing. Het ziekenhuis brengt dan de passantenprijs in rekening bij de patiënt, deze dient u rechtstreeks aan het ziekenhuis te betalen.

In onderstaande situaties is de passantenprijslijst van toepassing:

  • Behandelingen die buiten de afspraken met zorgverzekeraars vallen (bijvoorbeeld onverzekerde zorg).
  • Patiënten die niet verzekerd zijn.
  • Patiënten die verzekerd zijn via een polis of zorgverzekeraar waar VUmc geen contract mee heeft.

Voor de volledigheid merken wij op dat bij Amsterdam UMC, locatie VUmc algemene (betalings-) voorwaarden van kracht zijn. Een exemplaar van deze voorwaarden kunt u opvragen bij het patiënteninformatiecentrum.