Algemene gebruiksvoorwaarden Mijn Dossier

Wij raden u aan de algemene gebruiksvoorwaarden van Mijn Dossier zorgvuldig te lezen, zodat u op de hoogte bent van de (on)mogelijkheden bij het gebruik van Mijn Dossier.

De algemene gebruiksvoorwaarden zijn hier te downloaden.

Telkens wanneer het systeem wordt aangepast zullen ook deze algemene gebruiksvoorwaarden moeten worden aangepast. Het AMC en VUmc zullen een bericht over de wijziging, zoveel mogelijk voorafgaand aan de invoering, op de portal van Mijn Dossier plaatsen. De meest actuele versie van de algemene gebruiksvoorwaarden is te raadplegen via Mijn Dossier.