Vragen over Share Everywhere (Mijn Dossier delen)

Hoe werkt Share Everywhere?

Via het patiëntenportaal Mijn Dossier of de app MyChart kunt  een code aanvragen Deze code is vijf minuten geldig. U geeft de code aan de persoon met wie u uw medische gegevens in Mijn Dossier wilt delen. De ontvanger van de code opent de Share Everywhere-website. Daar voert hij de code in samen met uw geboortedatum. Daarmee krijgt hij eenmalig tijdelijke toegang tot uw medische gegevens in Mijn Dossier.

Zodra de zorgverlener bij de Share Everywhere-website uitlogt, kan dezelfde code niet nog een keer worden gebruikt. Wilt u weer toegang tot uw patiëntgegevens geven, dan vraagt u opnieuw een code aan.

Welke gegevens deel ik via Share Everywhere?

Degene die de code ontvangt, ziet dezelfde medische informatie als u kunt zien in uw Mijn Dossier-account. Dit houdt in dat slechts een gedeelte van het elektronisch patiëntendossier zichtbaar is. Bijv. medicatie, allergieën, uitslagen, gezondheidsproblemen en vaccinaties.

Hoe kan mijn zorgverlener via Share Everywhere informatie doorgeven aan het behandelteam?

De zorgverlener kan een notitie schrijven in Share Everywhere. Deze komt als algemene aantekening in uw dossier terecht. De notities zijn niet persoonlijk aan een behandelaar in uw behandelteam gericht. Uw behandelteam ontvangt ook geen melding van de notities. Daarom raden wij aan dat de zorgverlener via de gebruikelijke kanalen (telefonisch, per brief) contact opneemt met uw behandelteam. Is de informatie dringend of tijdsgevoelig, dan is het belangrijk dat de zorgverlener dit direct meldt aan uw behandelteam en geen gebruik maakt van Share Everywhere.

Kan ik als gemachtigde ook Share Everywhere gebruiken?

Ook als u gemachtigd bent om de medische gegevens van een familielid in Mijn Dossier te bekijken, kunt u gebruik maken van Share Everywhere. Bijvoorbeeld als u ouder bent van een kind onder de twaalf. U kunt dan een code aanvragen vanuit het Mijn Dossier-account van uw kind. Deze code geeft u aan de zorgverlener, net zoals u zou doen vanuit uw eigen Mijn Dossier-account. De zorgverlener kan dezelfde informatie zien als u als ouder van uw kind.

Ik zie Share Everywhere niet, wat moet ik doen?

Als u Share Everywhere niet ziet in Mijn Dossier, neemt u dan contact op met patientenloket@amsterdamumc.nl