Wat vind ik waar in Mijn Dossier

Berichten

Postvak in / Berichten uit
Hier vindt u uw persoonlijke berichten..

Brieven
Hier vindt u verschillende brieven over uw medische situatie. Bijvoorbeeld brieven die u van ons ontvangt, maar ook brieven die vanuit Amsterdam UMC (locatie AMC of locatie VUmc) naar uw huisarts of een andere zorgverlener zijn gestuurd.

Heeft uw zorgverlener een behandelverslag voor u geschreven, dan vindt u dit ook hier terug. In een behandelverslag staat informatie over uw polikliniekbezoek, ziekenhuisopname of telefonisch consult. U leest bijvoorbeeld over uw medische klachten en of u de dosering van uw medicijnen gaat verhogen of verlagen. Of dat u een onderzoek moet ondergaan of bepaalde oefeningen moet doen.

Vraag het uw behandelteam
Heeft u een vraag aan uw behandelteam, dan kunt u hen hier direct een bericht sturen. Maar u kunt bijvoorbeeld ook bijwerkingen van medicijnen doorgeven. Het behandelteam reageert binnen een paar werkdagen.

Heeft u een dringende vraag? Voor spoedvragen is een mail sturen niet geschikt. Neem bij spoed direct telefonisch contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent of bel uw huisarts. Als u meteen medische hulp nodig heeft belt u 112.

Herhaalrecept aanvragen
Van een aantal medicijnen die u op dit moment gebruikt en die bij ons bekend zijn, kunt u via Mijn Dossier een herhaalrecept aanvragen.

Vraag aan het patiëntenloket
Heeft u een algemene vraag over Mijn Dossier, dan kunt u deze hier stellen. U kunt binnen enkele werkdagen een reactie verwachten.

Bezoeken

Onder het tabblad bezoeken vindt u een overzicht van uw afspraken en bezoeken. U kunt afspraken afzeggen of een nieuwe afspraak aanvragen.

Aankomende bezoeken
Hier vindt u uw geplande afspraken. U kunt hier uw afspraak voorbereiden door uw persoonsgegevens te controleren en een aantal (medische) vragen te beantwoorden. Uw zorgverlener heeft dan uw meest recente gegevens. Zo blijft er meer tijd over voor uw gesprek met de zorgverlener. Een week voor uw afspraak sturen wij u een mail met de vraag om in Mijn Dossier uw gegevens te controleren en enkele vragen te beantwoorden.

Bezoeken uit het verleden
Hier vindt u uw eerdere afspraken.

Mijn dossier

Uitslagen
Hier leest u de uitslagen van verschillende onderzoeken die u heeft gehad. Bijvoorbeeld bloedonderzoek, urineonderzoek, weefselonderzoek of onderzoek in het maagdarmkanaal. Van beeldvormend onderzoek (zoals een echo of MRI) vindt u hier alleen de verslagen, geen beeldmateriaal (foto's of filmpjes). Soms staan hier uitslagen die de zorgverlener nog niet met u heeft besproken. Uitslagen zijn soms lastig te begrijpen. Uw zorgverlener vertelt u tijdens de volgende afspraak over de betekenis van de uitslag.

Gezondheidssamenvatting
Hier vindt u een overzicht van de gezondheidsproblemen die bij ons bekend zijn en de medicijnen die u op dit moment gebruikt.

Actuele gezondheidsproblemen
Dit is een overzicht van de gezondheidsproblemen die bij ons bekend zijn. Heeft u gezondheidsproblemen die op dit overzicht ontbreken of zijn gezondheidsproblemen niet meer van toepassing? Dan kunt u deze hier toevoegen of verwijderen.

Medicijnen
Hier staat het overzicht van medicijnen die u op dit moment gebruikt en die bij ons bekend zijn.

Allergieën
Hier staat een overzicht van allergieën die bij ons bekend zijn. Heeft u allergieën die op dit overzicht ontbreken of zijn allergieën niet meer van toepassing? Dan kunt u deze hier toevoegen of verwijderen.

Medische voorgeschiedenis
Hier vindt u een overzicht van uw medische voorgeschiedenis voor zover die bij ons bekend is.

Vaccinaties
Hier staat een overzicht van vaccinaties die u heeft gehad en die bij ons bekend zijn.

Medische hulpmiddelen
Vragenlijsten
Hier vindt u een overzicht van de vragenlijsten die u moet invullen.

Toegewezen vragenlijsten
Deze lijst bevat vragenlijsten voor uw toekomstige afspraken. Door op de vragenlijst te klikken kunt u de vragenlijst invullen.

Optionele vragenlijsten
Deze lijst bevat vragenlijsten die u kunt invullen. U kunt deze op een zelfgekozen moment invullen en aanpassen.

Zelf metingen invoeren
Hier kunt u zelf metingen invullen als uw behandelaar hierom gevraagd heeft. Het is bijvoorbeeld mogelijk om hier uw bloeddruk, pols, gewicht en temperatuur in te vullen.

Mijn dossier downloaden
De download bevat gegevens uit uw medische dossier waaronder uw allergieën, huidige medicijnen, actuele gezondheidsproblemen, verrichtingen, uitslagen en vaccinaties. U kunt deze download uitprinten en meenemen naar andere zorgverleners.

Bezoeksamenvatting
Hier kunt u de bezoeken selecteren die u wilt bekijken of downloaden.

Dossiersamenvatting
Hier kunt u uw medische dossier bekijken en downloaden met uw allergieën, huidige medicijnen, actuele gezondheidsproblemen, verrichtingen, uitslagen en vaccinaties uit Mijn Dossier. Als u een bezoeksamenvatting downloadt, komt deze onder ‘Aangevraagde documenten’ te staan.

Aangevraagde documenten
U kunt hier uw aangevraagde medisch documenten downloaden. 

Verzekering
Verzekeringsdetails
Hier kunt u uw verzekeringsinformatie bekijken die bij ons bekend is.

Delen

Mijn Dossier delen
Delen met anderen
Hier kunt u de toegang tot uw dossier door andere personen ('gemachtigden') beheren. Ook kunt u hier uw patiëntendossier downloaden.

Delen met andere zorgverleners
Hier kunt u eenmalig toegang geven tot uw Mijn Dossier, bijvoorbeeld aan uw huisarts of fysiotherapeut. Ook kunt u hier uw medisch dossier delen met zorgverleners in andere ziekenhuizen.

Gekoppelde apparaten
Hier kunt u controleren via welke apparaten en apps u uw Mijn Dossier kunt bekijken.

Share Everywhere
Met Share Everywhere kunt u uw dossier delen met wie u wilt. Bijvoorbeeld met uw huisarts, fysiotherapeut of een andere zorgverlener. U kunt deze zorgverleners tijdelijk en eenmalig toegang geven tot de medische gegevens zoals u die zelf in Mijn Dossier kunt zien.  

Naslag

Wetenschappelijk onderzoek
Doet u mee aan wetenschappelijk onderzoek, dan vindt u hier uw deelname(s).

Accountinstellingen

Persoonlijke informatie
Hier staan uw gegevens zoals deze bij ons bekend zijn, zoals uw adresgegevens, telefoonnummer(s) en mailadres. Ook kunt u hier een contactpersoon of meerdere contactpersonen toevoegen voor noodgevallen.

Wachtwoord wijzigen
Hier kunt u zelf uw wachtwoord wijzigen. Ook kunt u hier uw beveiligingsvraag/-antwoord aanpassen.

Personaliseren
Hier kunt u zien wie uw dossier kan bekijken. U kunt hier ook toestemming geven of intrekken voor iemand anders om uw dossier in te zien. Via Bewerken kunt u ook een kleur instellen voor uw Mijn Dossier of voor dossiers waartoe u toegang hebt.

Uw snelkoppelingen wijzigen
Hier kunt u instellen welke snelkoppelingen u in de menubalk bovenaan de pagina ziet bij het bekijken van uw dossier.

Communicatievoorkeuren
Hier kunt u instellen welke meldingen u wilt ontvangen per e-mail en/of SMS.

Videobellen (videoconsult)

Het is mogelijk om een afspraak via een videogesprek te doen. Dit heet videobellen. U kunt uw zorgverlener zien en met hem of haar praten via het beeldscherm van uw computer, tablet of smartphone. U hoeft voor de afspraak dus niet naar het ziekenhuis te komen.

Voor wie?
Iedereen met een patiëntendossier (Mijn Dossier) van Amsterdam UMC kan videobellen. Of uw afspraak geschikt is om te videobellen kunt u overleggen met uw zorgverlener. Soms is het beter om naar het ziekenhuis te komen, bijvoorbeeld bij lichamelijk onderzoek.

Wat heeft u nodig?

  • een smartphone of tablet met camera
  • toegang tot internet
  • Mijn Dossier account

Handleidingen
Handleiding videobellen (PDF download)

Informatie

Onder het tabblad 'Informatie' vindt u de adresgegevens van Amsterdam UMC (locatie AMC en locatie VUmc).