Wat vind ik waar in Mijn Dossier

Berichten

Postvak in / Berichten uit
Hier vindt u uw persoonlijke mailbox.

Brieven
Hier vindt u verschillende brieven over uw medische situatie. Bijvoorbeeld brieven die u van ons ontvangt, maar ook brieven die vanuit Amsterdam UMC (locatie AMC of locatie VUmc) naar uw huisarts of een andere zorgverlener zijn gestuurd.

Heeft uw zorgverlener een behandelverslag voor u geschreven, dan vindt u dit ook hier terug. In een behandelverslag staat informatie over uw polikliniekbezoek, ziekenhuisopname of telefonisch consult. U leest bijvoorbeeld over uw medische klachten en of u de dosering van uw medicijnen gaat verhogen of verlagen. Of dat u een onderzoek moet ondergaan of bepaalde oefeningen moet doen.

Vraag het uw behandelteam
Heeft u een vraag aan uw behandelteam, dan kunt u hen hier direct een bericht sturen. Maar ook om bijvoorbeeld bijwerkingen van medicijnen door te geven. U kunt binnen enkele werkdagen een reactie verwachten.

Heeft u een dringende vraag? Voor spoedvragen is een mail sturen niet geschikt. Neem bij spoed direct telefonisch contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent of bel uw huisarts.

Herhaalrecept aanvragen
Van een aantal medicijnen die u op dit moment gebruikt en die bij ons bekend zijn kunt u via Mijn Dossier een herhaalrecept aanvragen.

Vraag aan de servicedesk
Heeft u een algemene vraag over (de werking van) het patiëntdossier, dan kunt u deze hier stellen. U kunt binnen enkele werkdagen een reactie verwachten.

Afspraken

Onder het tabblad afspraken vindt u een overzicht van uw geplande afspraken. U kunt afspraken afzeggen of een nieuwe afspraak aanvragen. Heeft u een planningsticket van ons gekregen, dan kunt u direct een afspraak inplannen.

Voorgaande bezoeken
Hier vindt u uw eerdere afspraken.

Mijn medisch dossier

Uitslagen
Hier leest u de uitslagen van verschillende onderzoeken die er zijn gedaan. Bijvoorbeeld bloedonderzoek, urineonderzoek, weefselonderzoek of onderzoek in het maagdarmkanaal. Van beeldvormend onderzoek (zoals een echo of MRI) vindt u hier alleen de verslagen, geen beeldmateriaal (foto's of filmpjes). Soms staan hier uitslagen die de zorgverlener nog niet met u heeft besproken. Uitslagen zijn soms lastig te begrijpen. Uw zorgverlener vertelt u tijdens het volgende consult over de betekenis van de uitslag.

Gezondsheidssamenvatting
Hier vindt u een overzicht van de gezondheidsproblemen die bij ons bekend zijn en de medicijnen die u op dit moment gebruikt.

Actuele gezondheidsproblemen
Dit is een overzicht van de gezondheidsproblemen die bij ons bekend zijn. Heeft u gezondheidsproblemen die op dit overzicht ontbreken of zijn gezondheidsproblemen niet meer van toepassing dan kunt u deze hier toevoegen of verwijderen.

Medicijnen
Hier staat het overzicht van medicijnen die u op dit moment gebruikt en die bij ons bekend zijn.

Allergieën
Hier staat een overzicht van allergieën die bij ons bekend zijn. Heeft u allergieën die op dit overzicht ontbreken of zijn allergieën niet meer van toepassing dan kunt u deze hier toevoegen of verwijderen.

Medische voorgeschiedenis
Hier vindt u een overzicht van uw medische voorgeschiedenis voor zover die bij ons bekend is.

Vaccinaties
Hier staat een overzicht van vaccinaties die u heeft gehad en die bij ons bekend zijn.

Medische hulpmiddelen
Vragenlijsten
Is u gevraagd een vragenlijst of een dagboek in te vullen? Deze verzoeken vindt u bij Taken. Ook vindt u hier terug welke vragenlijsten nog ingevuld moeten worden en welke vragenlijsten u eerder hebt ingevuld. Soms is het mogelijk nog wijzigingen aan te brengen.

Mijn dossier downloaden
De download bevat gegevens uit uw medische dossier waaronder uw allergieën, huidige medicijnen, actuele gezondheidsproblemen, verrichtingen, uitslagen en vaccinaties. U kunt deze download uitprinten en meenemen naar andere zorgverleners.

Voorkeuren

Onder het tabblad Voorkeuren kunt u uw wachtwoord wijzigen, uw persoonsgegevens zoals uw adres wijzigen en meldingen instellen.

Personaliseren
Hier kunt u iemand machtigen uw dossier in te zien. U kunt bijvoorbeeld een familielid toestemming geven om uw dossier te bekijken. Meer informatie over machtigen vindt u bij de meest gestelde vragen.

Persoonsgegevens wijzigen
Hier staan uw gegevens zoals deze bij ons bekend zijn, zoals uw adresgegevens, telefoonnummer(s) en mailadres. Het is belangrijk dat deze gegevens kloppen. Controleer ze dus goed en pas ze eventueel aan.

Wachtwoord wijzigen
Hier kunt u zelf uw wachtwoord wijzigen.

Videobellen

Het is mogelijk om een afspraak door middel van een videogesprek te laten verlopen. Dit heet videobellen. U kunt uw zorgverlener zien en met hem of haar praten via het beeldscherm van uw computer, tablet of smartphone. U hoeft voor de afspraak dus niet naar het ziekenhuis te komen.

Voor wie?
Iedereen met een patiëntendossier (Mijn Dossier) van Amsterdam UMC kan videobellen. Of uw afspraak geschikt is om te videobellen kunt u overleggen met uw zorgverlener. Soms is het beter om naar het ziekenhuis te komen, bijvoorbeeld als er lichamelijk onderzoek moet plaatsvinden.

Wat heeft u nodig?

  • een smartphone, tablet of computer met webcam
  • toegang tot internet
  • Mijn Dossier account

Handleidingen
- Videobellen | PC en laptop (PDF download)
- Videobellen | Smartphone (PDF download)

Informatie

Onder het tabblad Informatie vindt u de adresgegevens van Amsterdam UMC (locatie AMC en locatie VUmc).