Op 13 februari 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe donorwet. Dit betekent dat vanaf juli 2020 in principe iedereen orgaandonor wordt. Dat is in principe, want elke persoon heeft de keuze om geen orgaandonor te willen zijn.
U kunt uw keuze registreren op twee manieren.  Als u een DigiD heeft, kunt u inloggen via de website www.donorregister.nl en op deze wijze uw keuze bekend maken. Heeft u geen DigiD, dan kunt u via de website formulieren opvragen. Deze formulieren krijgt u binnen drie weken thuis gestuurd en hiermee kunt u uw keuze bekend maken.  Voor vragen kunt u bellen met 0900-8212166.

U kunt kiezen uit de volgende keuzes:
Keuze 1 - U stelt uw organen en weefsels na uw overlijden beschikbaar voor transplantaties
Keuze 2 - U stelt uw organen en weefsels na uw overlijden niet beschikbaar voor transplantatie
Keuze 3 - U laat de beslissing over aan uw nabestaanden
Keuze 4 - U laat de beslissing over aan een specifiek persoon

Als u geen keuze heeft vastgelegd in het donorregister, dan zult u in de komende periode twee keer een brief ontvangen met het verzoek dit alsnog te doen. Reageert u op beide verzoeken niet, dan wordt ervan uitgegaan dat u geen bezwaar heeft tegen orgaandonatie en wordt u automatisch orgaandonor. Het is overigens zo dat uw nabestaanden hier altijd nog over gevraagd worden bij overlijden.

Hoe zit het met orgaandonatie en lichaamsdonatie?

Als u zich registreert als lichaamsdonor bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, dan kunt u tevens orgaandonor zijn. Mocht u geschikt blijken te zijn als orgaandonor en u heeft bij leven aangegeven dit te willen zijn, dan gaat de orgaandonatie voor. Na de orgaandonatie gaat uw lichaam naar de medische faculteit.
Is de patiënt ook medisch geschikt voor orgaandonatie? Dan raadpleegt het ziekenhuis het Donorregister via de Nederlandse Transplantatiestichting.
" Wanneer iemand met 'Ja' geregistreerd staat, informeert de arts de familie over de keuze in het Donorregister. Op dat moment kan de arts starten met de aanvullende onderzoeken die nodig zijn om hersendood vast te stellen.
" Staat de patiënt met 'Nee' geregistreerd? Dan staakt het ziekenhuis de behandeling, want er is geen kans meer op herstel. De patiënt doneert niets en overlijdt door hartstilstand.
" Heeft de patiënt de beslissing overgelaten aan de nabestaanden of een specifiek persoon? Dan informeert de arts die nabestaanden of specifieke persoon over die keuze in het Donorregister. De nabestaanden of de specifieke persoon moeten dan beslissen of orgaandonatie wel of niet doorgaat.
" Staat de patiënt niet geregistreerd in het Donorregister? Omdat de patiënt dan geen keuze heeft geregistreerd, dan is het op grond van de wet aan de nabestaanden om op dat moment te beslissen of orgaandonatie wel of niet doorgaat.

Wanneer is orgaandonatie mogelijk? (informatie van de website www.donorregister.nl)
Als orgaandonatie aan de orde is - de patiënt is medisch geschikt, en staat niet met bezwaar geregistreerd en donatie is besproken met de familie - dan zijn er 3 mogelijkheden:

  1. bij vermoeden van hersendood starten neuroloog en intensivist het hersendoodprotocol om hersendood vast te stellen;
  2. als er geen hersendood vastgesteld kan worden, start de intensivist de procedure om hartdood vast te stellen;
  3. een arts besluit op medische gronden dat de hersendooddiagnostiek niet wordt uitgevoerd en zet de procedure om hartdood vast te stellen in gang.

Na een niet-succesvolle reanimatie kan ook besloten worden een hartdoodprocedure op te starten. Dit komt echter maar heel zelden voor in Nederland.
Als de dood is vastgesteld, meldt de arts de donor bij de Nederlandse Transplantatiestichting.

Hersendonatie

U kunt ervoor kiezen om naast lichaamsdonor ook hersendonor te zijn. Dit doet u door zich aan te melden bij de Nederlandse Hersenbank. (www.hersenbank.nl). De NHB verzamelt weefsel van zowel mensen met een neurologische of psychiatrische aandoening én gezonde mensen. Dit weefsel wordt vervolgens beschikbaar gesteld aan onderzoekers van over de hele wereld.
Er zijn een aantal criteria waaraan een hersendonor moet voldoen. Deze zijn terug te vinden op de website van de hersenbank.
U kunt uiteindelijk zowel orgaandonor, hersendonor als lichaamsdonor zijn.
Kiest u voor alle drie, dan gebeurt de orgaandonatie als eerste, daarna de hersendonatie en als laatste de lichaamsdonatie. Als u kiest om zowel lichaamsdonor als hersendonor te willen zijn, dan gebeurt eerst de hersendonatie en daarna de lichaamsdonatie.

Via de website van de hersenbank kunt u informatie aanvragen.

Meer informatie?
Bel ons gerust
020-566 54 99 (tussen 9:30 - 11:30)
of mail naar info@hersenbank.nl

Kan ik alles via Amsterdam UMC, locatie VUmc regelen?

Het is niet mogelijk om via Amsterdam UMC, locatie VUmc al uw keuzes vast te leggen. De keuze van orgaandonatie moet u apart registeren, net als de keuze voor hersendonatie.
Via de afdeling Anatomie en Neurowetenschappen van het Amsterdam UMC, locatie VUmc kunt u alleen de lichaamsdonatie regelen.