Afdelingen kindergeneeskunde locatie VUmc en AMC samen

Sinds 1 oktober 2019 is de verpleegafdeling voor kinderen van VUmc een kortverblijfafdeling. Dit betekent dat de afdeling alleen open is van maandag tot en met vrijdag, en dus niet meer in het weekend.

Op deze  afdeling verblijven alleen kinderen die voor een operatie worden opgenomen en naar verwachting binnen enkele dagen het ziekenhuis kunnen verlaten. Wanneer uw kind langer opgenomen moet worden, of in het weekend, zal dat in een ander ziekenhuis zijn.

Waarom deze veranderingen?

Sinds vorig jaar zijn VUmc en AMC verder gegaan als Amsterdam UMC. Ook de afdelingen kindergeneeskunde op de 2 locaties gaan hun expertise bundelen en intensiever samenwerken. Door de langdurige kinderzorg op 1 plek aan te bieden, kunnen we de inzet van gespecialiseerde kinderverpleegkundigen blijven waarborgen. Uw kind blijft hierdoor verzekerd van de best mogelijke zorg.

Wat betekent dit voor uw kind?

Heeft uw kind een langere opname nodig in ons ziekenhuis? Dan wordt uw kind opgenomen op een kinderafdeling op locatie AMC. Heeft uw kind een afspraak op de polikliniek van locatie VUmc? Dan blijft dit ongewijzigd.

Wat blijft er bij locatie VUmc?

Kinderen kunnen nog steeds terecht op locatie VUmc voor de polikliniek, voor kinderdagbehandeling en kinderdagchirurgie. Ook intensieve zorg aan pasgeborenen blijft op locatie VUmc.