Patiëntinformatie transferbureau

Hulpmiddelen

Wanneer u hulpmiddelen nodig heeft (bijvoorbeeld een hoog-laagbed of rolstoel) dan kan de transferverpleegkundige u adviseren en de hulpmiddelen voor u aanvragen. Loophulpmiddelen kunt u ook zelf huren of aanschaffen

Transferafdeling

De transferafdeling is een verpleeghuisafdeling van Amstelring, gevestigd in Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Een opname op deze  afdeling is geschikt:

  • wanneer u in het ziekenhuis medisch, specialistisch klaar bent met de behandeling maar nog niet voldoende bent hersteld om op korte termijn naar huis te gaan;
  • wanneer er nog geen plaats is in het verpleeghuis van uw voorkeur.

Eigen bijdrage huishoudelijke hulp

Krijgt u huishoudelijk hulp via de Wmo dan betaalt een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw inkomen, uw leeftijd en het aantal uren dat u hulp krijgt.

Eigen bijdrage verpleeghuis

Bij opname in een verpleeghuis via een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) betaalt u een eigen bijdrage.

Eigen bijdrage zorghotel

Belangrijk dat u bij uw zorgverzekeraar informeert naar de kosten voor een zorghotel. De kosten kunnen oplopen tot €250 per dag.

Eigen bijdrage thuiszorg

Heeft u recht op persoonlijke verzorging of verpleging dan worden de kosten vergoed door uw basisziektekostenverzekering.