Gedragsregels voor een veilig ziekenhuis

Soms worden patiënten, bezoekers en medewerkers geconfronteerd met ongewenst en onbehoorlijk gedrag, zoals agressie en intimidatie. Helaas gebeurt dit ook bij Amsterdam UMC, locatie VUmc. Wij vinden dat een ziekenhuis een veilige plek hoort te zijn voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Daarom hebben we gedragsregels waar iedereen zich aan hoort te houden.

Onze gedragsregels

In ons ziekenhuis zijn de volgende gedragingen niet toegestaan:

  • (fysiek) geweld
  • (seksuele) intimidatie
  • bedreiging
  • belediging
  • discriminatie
  • vernieling
  • diefstal
  • bezit van wapens en andere gevaarlijke voorwerpen
  • overlast (door gebruik van alcohol en drugs)
  • zich doelloos ophouden

Daarnaast hebben we huisregels voor: roken, bezoektijden, cameratoezicht, afval, filmen en fotograferen. Meer informatie over onze gedrags- en huisregels vindt u in de folder Amsterdam UMC, locatie VUmc agressievrij.

Bij ongewenst gedrag nemen we direct maatregelen. In het ergste geval krijgen patiënten of bezoekers die zich niet aan de regels houden een ziekenhuisverbod. Bij het voorkomen en tegengaan van ongewenst gedrag werken we nauw samen met de regionale politie en justitie. Is er een incident? Dan zijn medewerkers van onze unit Veiligheid en de regionale politie zeer snel aanwezig.