Informatie en toestemming

Voordat wij u kunnen behandelen, hebben wij uw toestemming nodig. Een behandeling bestaat vaak uit meerdere onderzoeken en behandelingen. Wij vragen daarvoor in één keer uw toestemming.

U kunt pas toestemming geven als u weet wat er gaat gebeuren. Daarom vinden wij het delen van informatie heel belangrijk. Natuurlijk zijn er ook situaties waarin overleg met u niet mogelijk is maar medisch handelen wel direct noodzakelijk is. Bijvoorbeeld bij spoed. Dan mag een arts handelen zonder uw toestemming. Hieronder kunt u meer lezen over:

 • het delen van informatie
 • toestemming bij minderjarigen
 • werkwijze bij patiënten die niet zelf kunnen beslissen (wilsonbekwaamheid)

Informatie delen

Wij vinden dat het delen van informatie een samenwerking is tussen arts en patiënt. Daarom informeert uw arts u vóór een onderzoek of behandeling over: 

 • het soort onderzoek/behandeling
 • het doel van onderzoek/behandeling
 • eventuele risico’s van onderzoek/behandeling
 • eventuele alternatieve behandelmogelijkheden

Uw arts houdt hierbij zoveel mogelijk rekening met uw specifieke situatie en wensen. Ook krijgt u een folder om thuis alles nog eens rustig door te lezen. Om de behandeling zo goed mogelijk op uw situatie af te stemmen, heeft uw arts informatie nodig. Wij verwachten daarom van u dat u alles vertelt over uw lichamelijke klachten en over het effect van de behandeling. Hoe meer uw arts weet, hoe beter hij de behandeling kan afstemmen op uw situatie.

Minderjarigen

Bij patiënten onder de 18 jaar, gelden de volgende regels: 

 • Patiënten jonger dan 12 jaar: de arts informeert de ouders over de behandeling van het kind. De ouders geven toestemming.
 • Patiënten tussen 12 en 16 jaar: de arts informeert zowel de patiënt als de ouders. Zij geven samen toestemming.
 • Patiënten ouder dan 16 jaar: de arts informeert de patiënt. De patiënt geeft zelf toestemming.

Wilsonbekwaamheid

Kan een volwassen patiënt door zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet zelf beslissen (wilsonbekwaamheid)? Dan kan iemand anders de patient vertegenwoordigen. De wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) stelt daaraan een vaste volgorde. De volgorde is:

 1. echtgenoot of partner
 2. wettelijk vertegenwoordiger (curator, mentor)
 3. ouders, kinderen, broer of zus.

De arts vertelt deze persoon/personen over de gezondheid van de patiënt en vraagt aan hem of haar toestemming voor behandelingen.

Soms heeft iemand die wilsonbekwaam is eerder een wilsverklaring opgesteld voor het moment waarop hij of zij wilsonbekwaam is (door lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zelf zijn belangen te behartigen). Een wilsverklaring regelt dat beslissingen over behandelingen zoveel mogelijk worden genomen in overeenstemming met de wens van de patiënt.

Is er een wilsverklaring? Dan is het belangrijk dat de arts en de naasten van de patiënt dit weten. Een wilsverklaring is geldig als deze: 

 • is opgeschreven
 • is voorzien van datum en handtekening
 • is geschreven door een persoon van 16 jaar of ouder
 • vrijwillig is geschreven op een moment dat de patiënt wilsbekwaam is
 • gaat over duidelijk omschreven ziekte(n) en/of een specifieke behandelvraag

Als er een wilsverklaring is, handelen onze artsen in principe volgens deze verklaring. In de volgende gevallen kunnen zij hiervan afwijken: 

 • de arts is niet overtuigd van de geldigheid van de wilsverklaring
 • de situatie is zo acuut dat er geen tijd is om de wilsverklaring goed te interpreteren

Een schriftelijke wilsverklaring opstellen?

Het is belangrijk dat u uw eigen wensen en uw eventuele grenzen voor de medische behandeling aangeeft. Het opstellen van een wilsverklaring is niet eenvoudig. Uw behandelend arts of huisarts kan u daarbij te helpen.

Als u een wilsverklaring heeft, leg deze dan voor aan uw behandelend arts. Ook is het belangrijk dat u uw naasten (partner en familie) en uw huisarts informeert over uw wilsverklaring.