Klachten over Amsterdam UMC, locatie VUmc

Bent u niet tevreden?

Onze medewerkers zetten zich in om u zo goed mogelijk te behandelen, verzorgen en begeleiden. Toch kan het gebeuren dat u een negatieve ervaring heeft. Of dat de behandeling, verzorging of begeleiding niet is zoals u verwachtte. Dan kunt u een klacht indienen.

We nemen uw klacht serieus. We bekijken dan ook zorgvuldig wat we kunnen verbeteren. Op deze pagina’s leest u hoe u een klacht indient. U kunt ook onze folder Niet tevreden over onze zorgverlening? lezen.

Wie kan een klacht indienen?

U kunt als patiënt of als vertegenwoordiger van een patiënt een klacht indienen. Dient u een klacht in voor een patiënt? En is de patiënt 12 jaar of ouder? Dan moet de patiënt u daar schriftelijk toestemming voor geven. Bovendien moet hij of zij de klacht samen met u ondertekenen.  

U kunt een klacht indienen over alle zorg- en dienstverlening van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Dus bijvoorbeeld over uw behandeling, over hoe u te woord bent gestaan, of de manier waarop u bent geïnformeerd. Heeft u opmerkingen over huishoudelijke of facilitaire zaken, bijvoorbeeld de schoonmaak of het eten? Dan zal ons facilitair bedrijf deze opmerkingen afhandelen. Opmerkingen over financiële zaken (bijvoorbeeld rekeningen) handelt de financiële administratie af.  

Hoe kunt u een klacht indienen?

Wilt u een klacht indienen? Dan heeft u verschillende mogelijkheden. We zetten ze graag voor u op een rij.

Bespreken met direct betrokkenen

We vragen u uw klacht als eerste direct te bespreken met de betrokken medewerker(s) of de leidinggevende van de afdeling. Zo kunt u samen bespreken wat er gebeurd is. Hopelijk kunnen we direct uw ontevredenheid wegnemen.

Klacht bij servicecentrum patient & zorgverlener

Het kan gebeuren dat we uw onvrede niet direct kunnen wegnemen. Of dat u niet in gesprek wilt met de direct betrokkenen. In dat geval kunt u naar ons servicecentrum patient & zorgverlener gaan. De medewerkers van dit centrum luisteren naar u en denken mee over mogelijke oplossingen. Ook nemen zij uw klachtenmelding aan. Met deze melding geeft u een signaal af zonder dat uw een reactie verwacht. Tot slot kunnen onze medewerkers van het servicecentrum u in contact brengen met de klachtenfunctionaris.  U kunt uw op- en aanmerkingen ook per e-mail of er brief naar het servicecentrum sturen. Gebruik hiervoor het (digitale) klachtenformulier. Al uw signaleringen registreren wij anoniem.

Klacht bij klachtenfunctionaris

U kunt ook naar onze klachtenfunctionaris gaan. Onze klachtenfunctionaris is onpartijdig. Hij of zij luistert naar u en begeleidt u zo goed mogelijk bij het oplossen van uw onvrede. Als dat nodig is kan de klachtenfunctionaris helpen bij het gesprek tussen u en de betrokken zorgverlener(s). Zo kan hij of zij het gesprek regelen. Of u tijdens het gesprek begeleiden. Samen met u willen we binnen ongeveer zes weken tot een oplossing voor uw klacht komen. Deze periode kunnen we na afstemming met u verlengen tot maximaal tien weken.

Contactgegevens klachtenfunctionarissen:

Postadres: 
Amsterdam UMC, locatie VUmc
T.a.v. Zorgsupport, klachtenfunctionaris 
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam 

T: (020) 444 0700/ (020) 444 3555
E:klachten@vumc.nl