Rechten voor het elektronisch patiëntendossier

VUmc en AMC werken in Amsterdam UMC steeds intensiever samen. Steeds meer activiteiten die nu nog op beide locaties plaatsvinden worden in de toekomst in één van de beide ziekenhuizen verricht. Patiënten worden daarom steeds vaker op beide locaties behandeld.

AMC en VUmc: één elektronisch patiëntendossier

Het is belangrijk dat artsen en verpleegkundigen op beide locaties over dezelfde informatie beschikken over u als patiënt. Wij gebruiken daarom gezamenlijk één elektronisch systeem voor het patiëntendossier. Het samenvoegen van de patiëntendossiers van locatie VUmc en locatie AMC is een volgende belangrijke stap in onze samenwerking.

Waarom één elektronisch dossier?

Sinds 13 maart 2016 leggen wij in VUmc uw gegevens vast in één elektronisch patiëntendossier. Zo is er altijd een volledig en actueel overzicht van patiëntgegevens beschikbaar.

Alle gegevens in één elektronisch dossier heeft veel voordelen. Zo is er altijd een volledig en actueel overzicht van patiëntgegevens in beide locaties, in plaats van een apart dossier per locatie. Alle gegevens zijn op elk moment op elke locatie beschikbaar.

Video: Het elektronisch patiëntendossier van VUmc en AMC

Wilt u weten wat het elektronisch patiëntendossier van Amsterdam UMC precies inhoudt? En wat dit voor u betekent? Bekijk het animatiefilmpje.

Deze ingesloten video kan niet worden getoond vanwege uw cookie instellingen. Pas uw instellingen aan op de privacypagina, of bekijk de video op Vimeo.

Heeft u nog vragen over het samenvoegen van dossiers? Wij helpen u graag. Graag wijzen wij u op de pagina met de veelgestelde vragen.

Eén patiëntendossier voor al uw gegevens

De twee locaties van Amsterdam UMC, locatie AMC en locatie VUmc, werken nauw samen. Samen verlenen zij zorg aan alle patiënten van Amsterdam UMC. Deze samenwerking kan betekenen dat u misschien op een andere locatie behandeld wordt dan u voorheen gewend was. Of u wordt voor een specifiek onderzoek verwezen naar de andere locatie. Voor een goede zorgverlening is het belangrijk dat al uw gegevens bij elkaar in uw patiëntendossier staan. Wij gaan daarom werken met één patiëntendossier voor beide locaties. Uw zorgverleners hebben voortaan altijd alle actuele informatie over u en uw behandeling.   

Uw patiëntendossier

Uw gegevens bewaren wij in een elektronisch patiëntdossier. Dit dossier mag alleen worden ingezien door zorgverleners van Amsterdam UMC die bij uw behandeling betrokken zijn. Omdat uw zorgverleners op beide locaties werkzaam kunnen zijn, is uw patiëntendossier voortaan zowel op locatie VUmc als AMC voor hen beschikbaar.

Van twee dossiers naar één

Bent u patiënt bij zowel locatie VUmc als locatie AMC? Dan heeft u op dit moment misschien twee patiëntendossiers. Wij gaan deze dossiers samenvoegen tot één compleet patiëntendossier.
Bent u patiënt bij locatie VUmc of locatie AMC? Dan kan uw zorgverlener voortaan ook uw gegevens inzien en aanvullen wanneer hij op de andere locatie werkt. Uw zorgverlener heeft dan op elk moment de beschikking over uw complete dossier met alle actuele gegevens.

Twijfel of geen toestemming

Twijfelt u over het nut van één patiëntendossier of wilt u niet dat wij op beide locaties hetzelfde dossier gebruiken? Dan kunt u via het formulier bezwaar maken tegen samenvoegen dossier locatie AMC en locatie VUmc aangegeven dat u niet wilt dat uw patiëntgegevens samengevoegd worden of opengesteld worden voor uw zorgverleners op beide locaties. Wij adviseren om het bezwaarformulier minimaal een week voor uw afspraak bij Amsterdam UMC in te dienen. Wel is het goed om te beseffen dat uw zorgverlener dan misschien niet over alle actuele gegevens over u beschikt. Heeft u nog vragen of twijfelt u? U kunt dit tijdens het consult bespreken met uw zorgverlener.

Al eerder bezwaar gemaakt

Heeft u eerder bezwaar gemaakt tegen samenvoeging van uw dossiers, dan voegen wij de dossiers nu ook niet samen.