Toestemming voor delen medische gegevens buiten Amsterdam UMC

Uw behandelend arts en alle bij uw behandeling betrokken zorgverleners houden een Elektronisch Patiëntendossier (EPD) over u bij. Dat is nodig voor een goede behandeling. Als u naast Amsterdam UMC ook bij andere zorgverleners onder behandeling bent of in de toekomst komt, kan het in uw belang zijn om uw gegevens met hen te delen. Voor het uitwisselen van uw gegevens met andere zorgverleners hebben wij uw toestemming nodig.

Waar geef ik toestemming voor?

Met uw toestemming zal Amsterdam UMC bekend maken welke medische gegevens beschikbaar zijn binnen Amsterdam UMC. De behandelaar buiten Amsterdam UMC met een behandelrelatie ontvangt een samenvatting van de gegevens en een overzicht van uw contactmomenten. Van de behandelaar buiten Amsterdam UMC wordt verwacht dat hij/zij bepaalt welke gegevens voor uw behandeling van belang zijn en kan overnemen in zijn eigen dossier.

Indien u geen toestemming geeft zullen uw gegevens niet beschikbaar gesteld worden via het uitwisselingssysteem, maar kunnen uw gegevens door u of uw externe behandelaren via reguliere kanalen opgevraagd worden.

U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. De consequenties van het intrekken vindt u onder de veelgestelde vragen.

U kunt toestemming geven of intrekken:

 • online via Mijn Dossier
 • bij een baliemedewerker

Uw toestemming heeft geen einddatum. Na 5 jaar krijgt u een herinnering en de vraag of deze toestemming door u nog gewenst is.

Waarom zou ik mijn medische gegevens digitaal beschikbaar stellen?

 • Uw zorgverlener buiten Amsterdam UMC kan de gegevens die voor uw behandeling van belang zijn direct inzien;
 • Onderzoeken die al uitgevoerd zijn hoeven meestal niet opnieuw te worden uitgevoerd omdat de resultaten hiervan al beschikbaar zijn.

Om welke medische gegevens gaat het?

De zorgverlener buiten Amsterdam UMC krijgt toegang tot het volledige dossier, behalve gegevens van de afdelingen Psychologie, Psychiatrie en Klinische genetica.

U kunt hierbij denken aan:

 • Uw naam, leeftijd, adres en burgerservicenummer (BSN)
 • Algemene gegevens over uw gezondheid
 • Een overzicht van uw medische problemen, aandoeningen en behandelingen
 • Informatie over voorgeschreven medicijnen
 • Informatie over eventuele allergieën
 • Uitslagen zoals röntgenfoto’s, bloedwaarden en andere testuitslagen
 • Notities van zorgverleners waarin medische informatie over u is vastgelegd

Het is niet mogelijk om bepaalde informatie uit te sluiten.

Met welke zorginstellingen kunnen mijn medische gegevens digitaal worden uitgewisseld?

Uw toestemming geldt voor alle behandelend zorgverleners in Nederland. In de praktijk zijn echter nog niet alle zorginstellingen aangesloten. Hier wordt hard aan gewerkt. Het doel is om uiteindelijk met zoveel mogelijk zorginstellingen in Nederland digitaal te kunnen uitwisselen. Met de volgende instellingen is elektronische uitwisseling op dit moment mogelijk, het is niet mogelijk om bepaalde instellingen uit te sluiten in uw toestemming:

 • Amsterdam UMC (locatie AMC en VUmc)
 • OLVG (locatie Oost en West), Amsterdam
 • Spaarne Gasthuis (locatie Hoofddorp en Haarlem)
 • Medisch Centrum Leeuwarden
 • St. Jansdal, Harderwijk
 • Radboud UMC, Nijmegen
 • UMCG, Groningen
 • Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis
 • St. Antonius Ziekenhuis

Indien de zorginstelling waar u onder behandeling bent nog niet is aangesloten zal de uitwisseling op andere wijze plaats moeten vinden. Mogelijk kunt u zelf wel enkele gegevens digitaal delen via Mijn Dossier. U kunt daar hier meer informatie over vinden.

Het is niet mogelijk om bepaalde ziekenhuizen uit te sluiten. Uw toestemming geldt voor alle aangesloten zorginstellingen. Zorgverzekeraars, keuringsartsen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen krijgen geen toegang tot de patiëntengegevens in het elektronisch patiëntendossier via het elektronisch uitwisselingssysteem.

Controle op inzage

Met de ziekenhuizen waarmee we digitaal gegevens kunnen uitwisselen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik en over hoe er toegang kan worden verkregen tot de informatie. Een zorgverlener moet een actuele behandelrelatie met u hebben om het interne en externe dossier te kunnen raadplegen en bepaalt vervolgens zelf welke gegevens noodzakelijk zijn voor de behandeling buiten Amsterdam UMC. Amsterdam UMC controleert actief op inzage in uw dossier. In een zgn. logbestand wordt geregistreerd wie, wanneer toegang heeft gehad tot gegevens in het patiëntendossier. Een patiënt heeft het recht om het logbestand van zijn dossier in te kunnen zien.

Vermoed u dat er onrechtmatig inzage in uw dossier is geweest, meldt dit dan bij de Functionaris Gegevensbescherming. De contactgegevens kunt u vinden in het privacy statement op de website.

Vragen?

U kunt eventuele vragen altijd online stellen via Mijn Dossier of per mail aan patientenloket@amsterdamumc.nl. Of neem telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 020 - 444 3336 (op werkdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur). Bekijk hier de veelgestelde vragen.