Ik wil mijn toestemming intrekken, wat zijn hiervan de gevolgen?

Indien u uw verleende toestemming wilt intrekken kunt u hiervoor een baliemedewerker benaderen of een verzoek indienen via Mijn Dossier. Wel is het goed om te beseffen dat:

  • Reeds gedeelde gegevens zijn mogelijk door een van uw behandelaren overgenomen en opgeslagen in een EPD buiten Amsterdam UMC. Dit doen zij, en hiervoor zijn zorgverleners bij wet verplicht, om te kunnen onderbouwen op basis van welke gegevens keuzes in uw behandeling zijn gemaakt. Dit kunnen wij niet terugdraaien. Wel kunt u in de andere zorginstelling een verzoek voor vernietiging aanvragen.
  • Bedenk dat uw behandelaren buiten Amsterdam UMC niet langer digitaal een actueel overzicht van uw gezondheid kunnen opvragen.

Ontvang ik een bewijs dat ik toestemming heb verleend?

Nee, u ontvangt geen bewijs dat u toestemming hebt verleend. Bij een bezoek aan het ziekenhuis kan de baliemedewerker nakijken of u toestemming hebt gegeven. Ook kunt u dit zelf inzien via Mijn Dossier. 

Hoe kan ik toestemming geven voor mijn kind?

Hierover leest u meer in de Algemene voorwaarden van Mijn Dossier.

Hoe zit het met wet- en regelgeving voor het digitaal uitwisselen van medische gegevens?

Zorginstellingen moeten ervoor zorgen dat hun informatiesystemen veilig zijn en goed worden beheerd. Zij moeten technische en organisatorische maatregelen nemen, die overeenstemmen met de stand van de techniek zodat de beschikbaarheid, juistheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens worden beschermd. Bovendien heeft iedere zorgverlener een geheimhoudingsplicht. Uw zorgverlener is verplicht uiterst zorgvuldig om te gaan met uw gegevens.

Ik word behandeld in een nog niet aangesloten zorginstelling of een zorginstelling in het buitenland. Wat nu?

Als uw zorginstelling niet is aangesloten bij het uitwisselingssysteem, kunnen uw gegevens worden opgevraagd via andere reguliere kanalen. Hiervoor wordt eveneens uw toestemming gevraagd.