Toestemming voor delen medische gegevens

Een actueel en nauwkeurig overzicht van uw medische gegevens is belangrijk om u goed te kunnen behandelen en verzorgen. Deze medische gegevens zijn elektronisch opgeslagen in uw elektronisch patiëntendossier (EPD). Omdat u in meerdere zorginstellingen door verschillende zorgverleners kan worden behandeld, is het belangrijk dat al deze zorgverleners inzicht hebben in dezelfde, actuele medische gegevens. Daarom bestaat de mogelijkheid dat u uw medische gegevens voor hen beschikbaar stelt. U dient daar wel zelf toestemming voor te geven.

Op deze pagina leest u meer over het delen van medische informatie en hoe u, als u dat wilt, toestemming kunt verlenen.

Wat houdt het elektronisch delen van medische gegevens in?

Uw medische gegevens zijn vastgelegd in een Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Meerdere zorginstellingen gebruiken zo'n een EPD. Het is mogelijk om via een elektronisch uitwisselingssysteem uw medische gegevens beschikbaar te maken voor alle zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn. Op die manier heeft iedere zorgverlener op elk moment een actueel overzicht van uw medische gegevens.

Om welke medische gegevens gaat het?

Het gaat hierbij om de gegevens die nodig zijn voor uw behandeling zoals:

 • uw naam, leeftijd, adres en Burger Service Nummer (BSN)
 • algemene gegevens over uw gezondheid
 • een overzicht van uw medische problemen en aandoeningen
 • informatie over voorgeschreven medicijnen

Waarom zou ik mijn medische gegevens elektronisch beschikbaar stellen?

 • Een actueel en nauwkeurig overzicht van uw medische gegevens is in het belang van uw behandeling.
 • Een andere hulpverlener of apotheek kan gegevens die van belang zijn direct inzien.
 • Omdat uw gegevens bekend zijn, hoeft u niet steeds dezelfde vragen te beantwoorden. Heeft u een afspraak buiten AMC of VUmc? Het is dan niet nodig om zelf uw medisch dossier mee te nemen of op te vragen.

Soms is een zorginstelling niet aangesloten. In dat geval moet de uitwisseling schriftelijk plaatsvinden. U kunt dit navragen bij uw arts.

Waar geef ik toestemming voor?

U geeft toestemming om:

 • Uw medische gegevens die bij ons bekend zijn elektronisch te delen
 • Uw medische gegevens elektronisch op te vragen bij uw andere zorgverlener(s)

Hoe geeft u toestemming?

U geeft toestemming door:

 • een formulier te ondertekenen, of
 • online via Mijn Dossier toestemming te verlenen

Als u geen toestemming geeft, verstrekken AMC en VUmc elektronisch geen informatie over u.

Hoe lang is mijn toestemming geldig?

Uw toestemming geldt totdat u deze intrekt. Intrekken kan via Mijn Dossier of een speciaal formulier. Vraag uw behandelend arts.

Hoe worden mijn gegevens gedeeld?

Wij wisselen uw gegevens met andere hulpverleners uit via een beveiligde verbinding.

 • Zorgverleners gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw gegevens.
 • Alleen de personen die betrokken zijn bij uw behandeling hebben toegang tot uw gegevens. Zij zijn verplicht tot geheimhouding.

Overzicht aangesloten ziekenhuizen