Veelgestelde vragen over het elektronisch patiëntendossier

Hieronder vindt u het antwoord op veelgestelde vragen over het elektronisch patiëntendossier (EPD). Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact met ons opnemen:

  • per e-mail: toestemming@amc.nl of toestemmingvumc@vumc.nl
  • per telefoon: 020 - 566 1093 (AMC) / 020 - 444 0700 (VUmc)
  • aan de informatiebalie in het AMC of het servicecentrum patiënt & zorgverlener van VUmc. Het servicecentrum patiënt & zorgverlener van VUmc bevindt zich in de centrale hal van het polikliniekgebouw PK 0 Hal 08 en is geopend maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 16.30 uur.

Veelgestelde vragen elektronisch patiëntendossier

Waarom willen we beide dossiers samenvoegen?

Om onze patiënten de best mogelijke zorg te kunnen bieden, is het belangrijk dat de zorgverleners uit beide locaties over dezelfde informatie beschikken. Het systeem werkt optimaal als een patiënt één samengevoegd dossier heeft in locatie AMC en locatie VUmc. Hiervoor is toestemming van de patiënt nodig. Zonder uw toestemming mogen uw dossiers niet worden samengevoegd.

Om welke gegevens gaat het?

In uw dossier staan allerlei gegevens, zoals:

  • verzekeringsgegevens
  • contactpersoon in geval van nood
  • allergieën
  • medicijnen
  • alle bevindingen bij eerdere bezoeken (poliklinisch en opnamen) aan locatie AMC of locatie VUmc
  • alle inkomende en uitgaande correspondentie over eerdere behandelingen

Wie heeft toegang tot mijn gegevens?

Alleen de zorgverlener met wie u een behandelrelatie heeft, heeft op basis van zijn/haar rol in het ziekenhuis toegang tot de gegevens die nodig zijn om zijn taak goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn er ondersteunende medewerkers die toegang hebben tot specifieke gegevens, zoals adresgegevens.

Waar geef ik precies toestemming voor?

Ik ben al patiënt of ik ben een nieuwe patiënt in locatie VUmc

U heeft al een dossier of voor u wordt een VUmc-dossier aangemaakt. Wij vragen uw toestemming om uw dossier ook beschikbaar te stellen aan medewerkers van locatie AMC. Dit betekent dat medewerkers van locatie AMC die daartoe gerechtigd zijn uw dossier kunnen inzien en er gegevens in kunnen opslaan.

Ik ben patiënt in het AMC én in VUmc (geweest)

Op dit moment heeft u twee dossiers: een AMC-dossier én een VUmc-dossier. Wij vragen uw toestemming voor het samenvoegen van gegevens van beide locaties. Na uw toestemming worden uw AMC-dossier en uw VUmc-dossier samengevoegd tot één dossier.

Waarom zou ik toestemming geven?

Als iedere medewerker die betrokken is bij uw behandeling toegang heeft tot dezelfde gegevens in uw dossier, dan hoeft u niet steeds dezelfde vragen te beantwoorden. Zoals vragen over persoonsgegevens, medicatie of toedracht. De betrokken zorgverleners hoeven elkaar niet apart te informeren, waardoor de behandeling sneller verloopt. In noodsituaties hebben zorgverleners uit beide locaties direct toegang tot uw gegevens.

Waarom krijg ik twee brieven? Ik heb een brief ontvangen van AMC en van VUmc

Bij de ene locatie is niet bekend of u ook patiënt bent in de andere locatie. Wanneer u in zowel in locatie AMC als locatie VUmc onder behandeling bent ontvangt u daarom van elke locatie een brief.

Kan ik met dit formulier ook mijn gegevens bij andere ziekenhuizen laten samenvoegen?

Nee, met dit formulier kan geen toestemming worden gegeven om dossiers uit andere ziekenhuizen samen te voegen. Het samenvoegen van dossiers geldt alleen voor de patiëntendossiers van Amsterdam UMC, locatie AMC en locatie VUmc. AMC en VUmc werken nauw samen in Amsterdam UMC. Steeds meer activiteiten die nu nog op beide locaties plaatsvinden worden in de toekomst in één van de beide locaties verricht. Hierdoor zullen patiënten steeds vaker op beide locaties worden behandeld. Het is belangrijk dat de artsen en verpleegkundigen op beide locaties over dezelfde informatie beschikken over u als patiënt. AMC en VUmc hebben daarom gezamenlijk één elektronisch systeem voor het patiëntendossier.