Veelgestelde vragen over het elektronisch patiëntendossier

Hieronder vindt u het antwoord op veelgestelde vragen over het elektronisch patiëntendossier (EPD). Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact met ons opnemen:

  • per e-mail: toestemming@amc.nl of toestemmingvumc@vumc.nl
  • per telefoon: 020 - 566 3355 (AMC) / 020 - 444 0700 (VUmc)
  • aan de informatiebalie in het AMC of het servicecentrum patiënt & zorgverlener van VUmc. Het servicecentrum patiënt & zorgverlener van VUmc bevindt zich in de centrale hal van het polikliniekgebouw PK 0 Hal 08 en is geopend maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 16.30 uur.

Veelgestelde vragen elektronisch patiëntendossier

Uw patiëntendossier

Al uw gegevens bewaren wij in een elektronisch patiëntdossier. Dit dossier mag alleen worden ingezien door zorgverleners van Amsterdam UMC die bij uw behandeling betrokken zijn.

Om welke gegevens gaat het?

In uw dossier staan allerlei gegevens, zoals:

  • verzekeringsgegevens
  • contactpersoon in geval van nood
  • allergieën
  • medicijnen
  • alle bevindingen bij eerdere bezoeken (poliklinisch en opnamen) aan locatie AMC of locatie VUmc
  • alle inkomende en uitgaande correspondentie over eerdere behandelingen

Wie heeft toegang tot mijn gegevens?

Alleen de zorgverlener met wie u een behandelrelatie heeft, heeft op basis van zijn/haar rol in het ziekenhuis toegang tot de gegevens die nodig zijn om zijn taak goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn er ondersteunende medewerkers die toegang hebben tot specifieke gegevens, zoals adresgegevens. Omdat uw zorgverleners op beide locaties werkzaam kunnen zijn, is uw patiëntendossier voortaan zowel op locatie VUmc als AMC voor hen beschikbaar.

Waarom willen we beide dossiers samenvoegen?

Om onze patiënten de best mogelijke zorg te kunnen bieden, is het belangrijk dat de zorgverleners uit beide locaties over dezelfde informatie beschikken. Het systeem werkt optimaal als een patiënt één samengevoegd dossier heeft in locatie AMC en locatie VUmc.

Samenvoeging patiëntendossiers

Bent u patiënt bij zowel locatie VUmc als locatie AMC? Dan heeft u op dit moment misschien twee patiëntendossiers. Wij gaan deze dossiers samenvoegen tot één compleet patiëntendossier.
Bent u patiënt bij locatie VUmc of locatie AMC? Dan kan uw zorgverlener voortaan ook uw gegevens inzien en aanvullen wanneer hij op de andere locatie werkt. Uw zorgverlener heeft dan op elk moment de beschikking over uw complete dossier met alle actuele gegevens.

Wat gebeurt er met mijn patiëntendossier(s)?

Ik ben al patiënt of ik ben een nieuwe patiënt in locatie VUmc

U heeft al een dossier of voor u wordt een patiëntendossier aangemaakt. Dit dossier wordt ook beschikbaar voor zorgverleners van locatie AMC. Dit betekent dat medewerkers van locatie AMC die daartoe gerechtigd zijn uw dossier kunnen inzien en er gegevens in kunnen opslaan.

Ik ben al patiënt of ik ben een nieuwe patiënt in locatie AMC

U heeft al een dossier of voor u wordt een patiëntendossier aangemaakt. Dit dossier wordt ook beschikbaar voor zorgverleners van locatie VUmc. Dit betekent dat medewerkers van locatie VUmc die daartoe gerechtigd zijn uw dossier kunnen inzien en er gegevens in kunnen opslaan.

Ik ben patiënt in het AMC én in VUmc (geweest)

Op dit moment heeft u twee dossiers: een AMC-dossier én een VUmc-dossier. Wij voegen de gegevens van beide locaties samen tot één patiëntendossier. Heeft u ons eerder toestemming gegeven uw dossiers samen te voegen, dan heeft u al één patiëntendossier voor beide locaties.

Waarom is die samenvoeging belangrijk?

Als iedere medewerker die betrokken is bij uw behandeling toegang heeft tot dezelfde gegevens in het dossier, dan heeft hij altijd de beschikking over alle actuele gegevens. Ook hoeft een patiënt niet steeds dezelfde vragen te beantwoorden, zoals vragen over persoonsgegevens, medicatie of toedracht. De betrokken zorgverleners hoeven elkaar niet apart te informeren, waardoor de behandeling sneller verloopt. In noodsituaties hebben zorgverleners uit beide locaties direct toegang tot alle actuele patiëntgegevens.

Ik wil niet dat mijn dossiers worden samengevoegd

Twijfelt u over het nut van één patiëntendossier of wilt u niet dat wij op beide locaties hetzelfde dossier gebruiken? Dan kunt u via het formulier bezwaar maken tegen samenvoegen dossier locatie AMC en locatie VUmc. aangeven dat u niet wilt dat uw patiëntgegevens samengevoegd worden of opengesteld worden voor uw zorgverleners op beide locaties. Wij adviseren om het bezwaarformulier minimaal een week voor uw afspraak bij Amsterdam UMC in te dienen. Wel is het goed om te beseffen dat uw zorgverlener dan misschien niet over alle actuele gegevens over u beschikt. Heeft u nog vragen of twijfelt u? U kunt dit tijdens het consult bespreken met uw zorgverlener.

Ik heb al eerder bezwaar gemaakt

Heeft u eerder bezwaar gemaakt tegen samenvoeging van uw dossiers, dan voegen wij uw dossiers niet samen.